Med små medel kan biblioteken förebygga utslagning

ANVÄNDS FLITIGT. Biblioteken är populära bland barn och unga i åldern 10–14 år visar en utredning som gjorts av Finlands biblioteksförening. Bilden är från Söderkulla bibliotek. Bild: Kristoffer Åberg

En färsk utredning visar att biblioteken når 97 procent av barn och unga i åldern 10–14 år. Det motsvarar 66 procent av hela befolkningen.

Biblioteken lånar ut 68 miljoner böcker på årsbasis och har en central roll i fråga om att upprätthålla läsfärdigheten. Siffran kan jämföras med att bokhandlarna säljer 19 miljoner böcker per år. Forskning visar att en god läsfärdighet effektivt stöder sysselsättningen och förebygger utslagning.

Enligt försiktiga uppskattningar kan miljontals euro sparas genom att man stöder läsfärdigheten, och internationella uträkningar å sin sida ger vid handen att varje euro som satsas på biblioteken ger 3-4 euro tillbaka till samhället.

Biblioteken spelar också en viktig roll som utbildare. Cirka 350 000 personer får årligen utbildning via biblioteken, bland annat får medborgarna lära sig digital kompetens. Dessutom ordnas det varje år omkring 900 000 evenemang i biblioteken – det är fler än någonsin tidigare. Dagens bibliotek erbjuder också arbetsutrymmet åt allt fler företagare och frilansare.

Biblioteken kostar Finland 330 miljoner euro om året, och de största kostnaderna betalas ur kommunernas budgetar. Bibliotekens del av kommunernas utgifter är 1,1 procent.

Det är Finlands biblioteksförening (Suomen kirjastoseura) som har låtit göra utredningen, som utförts av Oxford Research Oy. Utredning är publicerad på finska och svenska. Samarbetspartner är Finlands svenska biblioteksförening.

Grundades 1910 och är öppen för alla.

Föreningen arbetar för biblioteken genom att ge ut tidningen Kirjastolehti, driva kampanjer och arrangera bland annat Biblioteksdagarna.

Finlands svenska biblioteksförening bevakar och främjar biblioteksverksamhet på svenska i Finland.

FSBF ger ut tidningen Bibban, deltar i kampanjer och ordnar möten och kurser för biblioteksintresserade