Med Sibboerfarenheter till Lovisa

MOT NY SKOLA. Rektor Petra Paakkanen tar över Lovisanejdens högstadium i höst. Bild: Kristoffer Åberg

Skolans uppgift är att locka och inspirera eleverna till att lära sig mer. Petra Paakkanen är ny rektor i Lovisa från i höst.

Det blev sammanlagt tre läsår i Sibbo för Petra Paakkanen. Två läsår av planering och i väntan på den nya skolbyggnaden och ett år i Nickby hjärta.

– Jag hade föreställt mig att när en skola är inflyttningsfärdig så är den färdig. Men det var mycket som behövde åtgärdas, visade det sig.

Just nu surrar åtminstone de sociala medierna av rykten om problem med inomhusluften i Nickby hjärta.

– Jag vet bara att de undersökningar som har gjorts visar att allt är som det ska, säger Paakkanen. Enligt den info som skolan fått finns här inga problem.

Lyckade och mindre lyckade lösningar

Från den första augusti är Paakkanen rektor vid Lovisanejdens högstadium och arbetsplatsen flyttar tillbaka till hemorten. Och till den skola där hon själv har gått sina högstadieår.

Mycket arbete väntar. Höstens nya sjuor ska lotsas in i den nya läroplanen och samtidigt ska den nya skolbyggnaden planeras.

– Så långt jag förstår är projektplanen för den nya skolbyggnaden klar, och man har bestämt att den ska byggas i trä.

– Jag hoppas att övergången från det ena rektorsuppdraget till det andra går smidigt och att jag till sommaren får ett materialpaket så att jag under semestern hinner sätter mig in i planerna för den nya skolan i Lovisa.

Paakkanen har erfarenheter från Sibbo som kan visa sig värdefulla i Lovisa.

– Jag har sett både lyckade och mindre lyckade lösningar.

Flexibilitet

– Det är viktigt att alla som ska arbeta i den nya skolan får berätta om sina behov och förväntningar. Allas erfarenhet och sakkunskap måste beaktas i planeringen.

– Målsättningen är att inlärningsmiljön ska stöda verksamhetskulturen.

Paakkanen betonar flexibiliteten. Ingen vet hur världen ser ut om tjugo år, och skolan måste fungera då också och smidigt böja sig för de då aktuella behoven.

– Det är svårt att sia om framtiden. När jag blev färdig klasslärare 1995 kunde ingen tänka sig att datorer och tabletter skulle få en så framträdande roll i undervisningen som de har i dag.

Den nya skolan definieras av användarna.

– De människor som går där varje dag, av eleverna och av personalen. Det är de som tillsammans bildar skolans själ.

Motivera

Utbildningsnivån är lägre i de mest östra delarna av Nyland än i resten av landet.

– Lovisa har i flera år fått specialstöd av utbildningsstyrelsen just av den anledningen, säger Paakkanen.

– Men vi är också den enda svenskspråkiga regionen som inte har en enda enspråkigt svensk utbildare på tredje stadiet på vårt eget område.

Det gäller att motivera eleverna att studera vidare, också om det är besvärligt och vägen till närmaste högskola är lång.

– I skolvärlden kan vi ge eleverna så goda redskap som möjligt och vi kan stärka deras självkänsla. Men det finns tyvärr så många andra faktorer som spelar in, och som vi inte kan påverka.

Inre drivkraft

Paakkanen är mycket nöjd med de specialsatsningar som redan en längre tid har gjorts i högstadiet i Lovisa.

– Jag tänker på den internationella biten. Här finns ett fungerande samarbete med andra europeiska skolor. Dessutom är satsningen på information och kommunikationsteknik också positiv. Tekniken ska inte få styra, men den ger god hjälp.

I Lovisa har man också varit föregångare inom ämnet Ung företagsamhet.

– Den nya läroplanen lyfter fram just företagsamheten, inte alltid som nya affärsidéer, men som den inre drivkraften.

Paakkanen vill diskutera med personal och elever om vad som fungerar bra i dag, vad som borde utvecklas och vilka nya saker som kunde plockas in.

– Fokus ska hela tiden vara på elevens inlärning och inte på lärarens undervisning. Vi ska kunna plocka fram elevens inre vilja att lära sig. Vi måste hitta nya sätt att inspirera eleverna att ta till sig kunskap.

Lämnar politiken

Petra Paakkanen hoppar nu av från det politiska livet. Efter fem år i Pernåfullmäktige fortsatte hon efter kommunsamgången i fullmäktige i Lovisa. I vårens val kandiderade hon inte mer.

– Min familjesituation är sådan att jag nu lägger av med politiken, åtminstone för en tid.

– Men visst kändes det annorlunda och litet vemodigt att följa med rösträkningen efter kommunalvalet. Och spännande, det kommer man inte ifrån.

Lovisabo, född 1973.

Blev färdig klasslärare 1995.

Jobbade först som lärare vid Generalshagens skola i Lovisa.

Flyttade 1997 till Haddom skola i Pernå.

Hade ett mellanår hösten 2001- hösten 2002, med jobb på Yle och som lärare på Solvalla-Finns.

Slutade 2009 i Haddom och blev rektor för Generalshagens skola och Parkskolan.

2014 rektor vid Sibbo högstadium.

Från hösten 2017 rektor vid Lovisanejdens högstadium.

Mer läsning