Med fiske i blodet

I LÄ. Trots att vindskyddet av presenning inte är så stort är det betydligt behagligare att jobba bakom det än ute på den öppna isen.Bild: Kristoffer Åberg

För Jouni Kiiski i Pirlax är vinterfisket framför allt ett avslappnande tidsfördriv som inte bara ger honom möjligheten att vara ute i naturen utan dessutom mat på bordet. Driften att ta sig ut på havet anser han har kommit i arv, bland förfäderna finns fiskare på Tytärskär.