Med dårar på dårars vis

REVOLUTIONÄR. Lovisabördiga skådespelaren Carl Alm spelar Jean-Paul Marat vars dagar slutar i ett badkar. Bild: Kaisa Rasila

Peter Weiss klassiker Marat/Sade blir i Juha Hurmes regi en omtumlande, färgstark, rolig och egenartad föreställning om sociala orättvisor med avstamp i franska revolutionen.

Att just Juha Hurme (f. 1959) regisserar Marat/Sade är inte direkt förvånande, han satte också upp Janne Kubik och På friarstråt på samma scen 2008 respektive 2012.Efter att ha läst Hurmes Finlandiapr...