Med cykel eller buss till jobbet – Borgå stads nya projekt tar fram miljövänliga alternativ

SVÅRT MED BUSS. Laura Hyppölä har funderat med sina anställda hur man kunde göra det möjligt för fler att ta sig på hållbara sätt till jobbet. – När man inte bor i centrum är det ganska svårt att ta sig exempelvis med buss till jobbet. Bild: Viivi Ikonen

Projektet Hållbart till arbetet ska uppmana arbetstagarna att välja miljövänliga alternativ för att ta sig till jobbet. Det är ändå inte bara en miljöfråga.– Det handlar inte enbart om att minska på utsläppen utan vi vill också främja välbefinnandet. Cyklandet är ju samtidigt bra för hälsan, säger Sanna Päivärinta på Borgå stad.

Laura Hyppölä, huvudförtroendeman på Varuboden Osla som är med i projektet, bor i Lovisa men jobbar i Borgå. Hon har funderat ganska mycket på olika lösningar tillsammans med sina arbetstagare f...