Mattsson vald med 35 röster

FORTSÄTTER. Hilding Mattsson fortsätter som bildningsdirektör i Borgå stad 2018. Bild: Kristoffer Åberg

Efter sluten omröstning kunde stadsfullmäktige i Borgå välja Hilding Mattsson till bildningsdirektör också från början av 2018.

– Eftersom fullmäktige inte enhälligt kan komma överens håller vi sluten omröstning, sa ordförande Micaela Nylander.

– Fullmäktige kan välja mellan alla som har sökt tjänsten. Den som får flest röster väljs till bildningsdirektör. Om två kandidater får lika många röster är det lotten som avgör.

Alla ledamöter avlade sin röst i alfabetisk ordning och efter rösträkningen visade det sig att nuvarande bildningsdirektören Hilding Mattsson fått 35 röster, bildningsdirektören i Lovisa Thomas Grönholm fick 8 röster och Lena Karlsson, chef för småbarnsfostran i Vanda, fick 7 röster.

Pia Nurme valdes enhälligt till social- och hälsovårdsdirektör från början av 2018.

Båda direktörernas nuvarande sjuåriga avtal går ut i slutet av 2017.

Borgåfullmäktige godkände också enhälligt att staden gör ett substitutionsavtal för Point Colleges nybyggnad, det vill säga går i borgen för en summa på 14,7 miljoner euro.

Mer läsning