Matrutinerna på Näseavdelning bekymrar – men mellanmål finns för den som frågar

Nattfastan på Näse rehabiliteringscenter är lång. Det finns mat mellan målen – men patienten behöver be om att få den. Bild: Arkiv/Lena Selén

Matrutinerna på rehabiliteringscentrets avdelningar innebär en lång fasta från slutet av dagen till följande morgon. Inte meningen att någon ska vara hungrig – ge feedback! uppmanar personalen.

På Näse rehabiliteringscenter finns det särskilt på avdelning 1 en stor andel äldre patienter, som ofta vårdas där i ett par veckor för ortopedisk rehabilitering till exempel på grund av fall. Anhörig...