Maten på kursgården är för god

LÄGERELDSTAD VID STRANDEN. Kursgården är en populär lägerplats, men alltför dyr anser den kyrkliga samfälligheten. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Pellinge kursgård konkurrensutsätts på nytt och nu måste kostnaderna ner. Åsikterna är delade om god mat också alltid innebär alltför dyr mat.

Arbetsgruppen inom Borgå kyrkliga samfällighet som grunnat på Pellinge kursgårds framtid har lagt fram sitt förslag för gemensamma kyrkorådet som på torsdagen godkände att man gör en ny konkurrensutsättning av uthyrningen, som gäller från början av februari nästa år när avtalet med Havsö Ab löpt ut. Om konkurrensutsättningen inte ger resultat, så utesluter den inte de övriga alternativen som Pellingearbetsgruppen föreslagit.

Det maximala värdet på upphandlingen bestäms före konkurrensutsättningen och det värdet blir lägre än det församlingarna i dag betalar till Havsö Ab.

– Priset är en nyckelfråga, säger arbetsgruppens ordförande Raimo Ikonen. Det har visat sig att det finns andra lokala aktörer som vill delta i konkurrensen. Men vi begränsar oss förstås inte till lokala företag och vi har inte heller något emot den nuvarande aktören på Pellinge. Alla står på samma startstreck.

Om det visar sig att ingen utomstående är beredd att ta över verksamheten på kursgården är alternativet att församlingarna själv sköter den biten, liksom man gjorde före renoveringen av kursgården för fem år sedan.

Den nuvarande prisnivån på Pellinge är alltför hög och det har ofta blivit billigare för församlingarna att hålla läger på andra kursgårdar.

– Vi har också i våra diskussioner med Havsö betonat att ungdomarna inte behöver gourmetmat, säger Ikonen.

Vanlig husmanskost

Havsös verkställande direktör Tiina Reijonen säger att man ännu avvaktar och ser, eftersom allt än så länge är på hälft.

– Vi har gett församlingarna ett nytt förslag, där standarder och processer kan justeras av båda parterna.

– Däremot har diskussionen om maten blivit helt om bakfoten, säger Reijonen. Vi bjuder inte på gourmetmat. Det är vanlig husmanskost vi serverar, men mat som vi gör själva från början till slut, av goda råvaror och vi har bra personal.

Reijonen säger att det är den kyrkliga samfälligheten som har gjort upp innehållet i hyresavtalet, med detaljerade krav både på innehåll och på kvalitet på matserveringen.

Reijonen tycker att fokus i diskussionen ligger fel.

– Det är paradoxalt om god mat och kvaliteten på maten blir en tröskelfråga, eftersom Havsö under åren har fått mycket beröm för den goda maten.

Mer läsning