Matematikdagen är en rolig dag

KRÄVER KONCENTRATION. Mimi, Isabella, Rianna och Mea gillar att bygga dominobanor. Bild: Kristoffer Åberg

– Man ska koncentrera sig, och om klossarna faller för tidigt ska man alltid pröva på nytt, säger Emmi som bygger dominobanor med sina klasskompisar i Kvarnbackens skola. Under den första matematikdagen i Borgå stod olika spel som övar upp uthållighet och logiskt tänkande på programmet.

Många minns säkert hur man under matematiklektionerna i lågstadiet löste uppgifter med papper och penna på löpande band. För en del elever kändes det här mer motiverande än för andra. I Borgå har en svensk arbetsgrupp sedan början av 2017 grunnat på hur man kunde förbättra undervisningen i matematik och ett resultat av deras arbete är matematikdagen som lämpligt nog ordnades på pi-dagen den 14 mars.

I Kvarnbackans skola är klasslärare Maria Ahlberg i färd med att inleda dagens första lektion. Förtjusningen bland eleverna är stor när de får höra att de ska få bygga dominobanor. Snabbt rusar de till lådorna med klossar för att plocka händerna fulla innan de samlas i grupper och sätter i gång med byggandet.

TÄNKA SNABBT. Oliver, Elmer och Jens spelar spelet Ubongo där man tävlar om vem som först lyckas täcka hela spelplanen med olikformade plattor. Bild: Kristoffer Åberg

– Det är andra gången sedan hösten vi bygger dominobanor, säger Fanny medan hennes klasskompisar Rianna, Isabella, Mimi och Mea bygger banan med flinka fingrar.

– Nej! Nu föll de omkull, utbrister hon när någon råkar knuffa till en av brickorna så att "kedjereaktionen" kommer i gång.

Flickorna blir ändå inte nedslagna utan påbörjar strax en ny bana. Vid första åtanke är det kanske inte så självklart vad dominobyggandet har att göra med matematik. Men som Emmi i en av de andra grupperna konstaterar så lär man sig att koncentrera sig och att inte ge upp när man radar dominobrickor. Och vad är bättre egenskaper än de här när man försöker lösa kniviga matematikuppgifter?

I alla klasser i Kvarnbackens skola, liksom i de andra svenska grundskolorna och förskolorna i Borgå, är onsdagen vikt för olika lekar och spel som alla övar upp det logiska tänkandet. Dessutom deltog hela 95 klasser i en huvudräkningstävling. I den fick de två mest matematikintresserade från varje klass på tid lösa tjugo uppgifter vars svårighetsgrad anpassats för vilken årskurs de går på. Den duo som klarade sig bäst på varje årskurs, från klass 1 till 9, vann olika spelpriser som Svenska folkskolans vänner donerat. Spelen ska sedan användas gemensamt i klasserna.

FINA PRISER. Maria Ahlberg visar upp de spelpaket som Svenska folkskolans vänner donerat. Priserna kommer att skickas ut till de grundskoleklasser runtom i Borgå som klarade sig bäst i huvudräkningstävlingen. Bild: Oskar Skogberg

"Lyfta upp matematiken"

Arbetsgruppen som arbetat med att utveckla matematikundervisningen består av ordförande Maria Ahlberg, Dick Kullberg från Strömborgska skolan, Katarina Grönholm från Lyceiparkens skola, Susanna Backman från Kullo skola och Helena Puttonen-Blomqvist som representerar förskolorna.

Ahlberg säger att syftet med gruppen är densamma som för gruppen som redan en längre tid arbetat med modersmålsundervisningen: att vända på den nationellt sjunkande trenden när det gäller inlärningsresultat.

– Vi har velat lyfta upp matematiken så den får mer synlighet i skolorna. Vi försöker få alla elever att se på matematiken som något positivt och vi vill också kunna erbjuda något extra för dem som är väldigt intresserade av ämnet.

På försök har man med medel från Utbildningsstyrelsen startat matematikklubbar i Kvarnbackens skola och i Tolkis skola. Klubbarna samlas en gång per vecka och de kommer att fortsätta även nästa höst.

– Vi har också ordnat olika typer av fortbildning för lärarna, i januari åkte närmare tjugo lärare till Karlstad i Sverige för att delta i matematikbiennalen. Där kunde vi diskutera hur matematikundervisningen ordnas på andra håll och vi fick med oss många idéer. En del av de spel eleverna använder här under matematikdagen köpte vi också under resan.