Mat är kultur, etik och smak

Frågan om centralköket handlar inte bara om smak. Här finns också komplicerade frågor kring kultur, etik och gröna värden.