Mässlingsfall i Larsmo

RISKEN ÖKAT. Enligt experterna är det vaccinmotståndet som orsakat ett ökat antal mässlingsfall. Bild:

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om mässling hos ett förskolebarn i Larsmo. Barnet har varit på resa tillsammans med sin familj och sannolikt blivit smittad utomlands.

Bland annat familjen och personer som den kommit i kontakt med hålls under uppsikt. Samma gäller andra barn i daghemmet. Det smittade barnet har också besökt en sjukhusjour. Vasa sjukvårdsdistrikt och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt kartlägger situationen tillsammans med kommunerna och THL.

Antalet mässlingsfall fyrfaldigades i Europa 2017 jämfört med året innan. Det rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. Över 20 000 människor i 15 länder insjuknade och 35 människor dog. Det är främst vaccinmotstånd et som har bidragit till det ökande antalet fall, anser de sakkunniga. ÖN.

Mer läsning