Vårdcentralen nerringd av Borgåbor oroade över mässling: Vad tycker du? Svara på vår enkät

KÖBILDNING. Vårdcentralen i Näse har blivit nerringd av personer som oroats av det konstaterade mässlingfallet i Borgå. Telefontjänsten har varit överbelastad sedan tisdagen. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Vårdcentralens telefontjänst har varit överbelastad sedan ett konstaterat mässlingsfall i Borgå fick offentlighet i tisdags. Den goda nyheten är att man lyckats nå de flesta smittoexponerade per telefon.

Är du orolig för att smittosamma sjukdomar som mässling får fotfäste hos oss?

View Results

Laddar ... Laddar ...

Mässlingsfallet har väckt stor oro i Borgå, och det har under de senaste dagarna gett utslag på vårdcentralens telefontjänster som varit hårt prövade. Återuppringningstiderna har överskridits men enligt biträdande överläkare Jeff Westerlund är det tålamod som gäller för Borgåborna.

– Då det gäller misstanke om exponering för mässling, är telefonen den rätta vägen att sköta saken. Man får inte komma direkt till akutmottagningen om det är fråga om mässling, eftersom vi vill förebygga spridning av smittan, säger Westerlund i ett pressmeddelande.

Telefonkontakt

Positivt är att de flesta personer som exponerats för smittan har nåtts per telefon. Misstänker man exponering måste man fortsättningsvis kontakta vårdcentralen per telefon, betonar Westerlund.

Sedan är det vårdpersonalens sak att bedöma, om personen som misstänker exponering hör till en riskgrupp och om det behövs profylax, det vill säga läkemedel i förebyggande syfte.

Det har gått så lång tid från exponeringen för smitta i det aktuella fallet av mässling i Borgå, att huvuddelen av de för mässling exponerade ovaccinerade personerna inte längre ges MPR-vaccin genast av medicinska skäl.

Vid bokning av vaccination får man vaccinationstid ungefär en månad senare.

Bedöm vårdbehovet

På grund av det pressade läget i vårdcentralens telefontjänst rekommenderar avdelningsskötare Jaana Pietiläinen att den som har ett annat akut ärende än mässling kommer direkt till akutmottagningen i Näse, utan att ringa först.

– Väntetiden på akutmottagningen är i medeltal 1–2 timmar, säger Pietiläinen i pressmeddelandet.

Avdelningsskötaren påpekar också att läkarbesök som hänför sig till hälsoproblem som inte är dagsakuta skjuts upp till senare.

– Vi gör vårt bästa för att hålla oss inom de normala återuppringningstiderna under resten av veckan, säger Pietiläinen.

Från stadens sida påpekar man att akutmottagningen i Näse har fungerat normalt trots mässlingsproblematiken, och att den brådskande vården har kunnat tryggas.

FAKTA

Vård & information

Vårdcentralens telefontjänst på numret 019–520 4351 är öppen kl. 8–16. Återuppringning fungerar fram till kl. 15.

Jourhjälpen är en telefontjänst som ger råd om hälsa dygnet runt på numret 116 117. Också från Terveyskirjasto på webben kan man få hjälp med bedömningen och anvisningar för egenvård.

I akuta sjukdomsfall kan man uppsöka akutmottagningen i Näse utan tidsbeställning från måndag till fredag kl. 16.

I akuta fall efter kl. 16 bör man uppsöka jouren vid Borgå sjukhus, adress Sjukhusvägen 1.