Massiv uppslutning kring familjen Saadoon – även staden och församlingarna vill att irakierna ska få stanna

GLEST. Social distansering och trygga avstånd var en självklarhet under demonstrationen. Bild: Peik Henrichson

Kärlek och skälighet var ledorden då långt över hundra demonstranter på onsdag eftermiddag samlades på Lovisa torg för att visa sitt stöd för Lovisafamiljen Saadoon.

Många hade kommit ända från Helsingfors för att heja på familjen. Som väntat skilde sig onsdagens demonstration från motsvarande evenemang som arrangerades före coronakrisen. De flesta människor på torget rörde sig antingen parvis eller i små avskilda klungor.

Fullmäktigeledamoten Mia Aitokari hörde till de centrala arrangörerna och fungerade också som moderator mellan inslagen av sång, dans och tal.

– Som ni alla kan se så är det här en härlig familj, och det finns ingen orsak i världen att vi skulle vilja skicka bort dem, sa Aitokari och bemöttes av stora jubelrop.

Att stadens högsta ledning verkligen står bakom familjen blev ännu klarare då stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén äntrade podiet, och vände sig direkt till familjens mor Nadja och far Zuhair.

VÄDJAR ATT FÅ STANNA. Snart fjortonårige Hussein får ett starkt stöd från sina lagkamrater i FC Lovisa. Bild: Peik Henrichson

– Nadja och Zuhair, ert hem är här i Lovisa, och jag hoppas att stadens stöd på något sätt kan främja er asylprocess.

Här kan du läsa familjens berättelse.

Familjens nästyngsta son Hussein fyller snart fjorton år, och är känd för att tränat både innebandy och fotboll i FC Lovisa. Därför passade hans lagkamrater på att delta i demonstrationen iklädda juniorlagets kända röda spelskjortor.

– Nu ska vi jobba för att Hussein får fortsätta spela fotboll här i vårt lag i Lovisa, sade Mia Heijnsbroek-Wirén.

Hussein själv berättade att han bara vill fortsätta spela och gå i skola.

– Här har jag bott och här har jag mina vänner. Jag har lärt mig finska och också lite svenska, och jag trivs med att gå i skola här. Men nu är jag väldigt sorgsen för att vi inte får stanna.

Nu ska vi jobba för att Hussein får fortsätta spela fotboll här i vårt lag i Lovisa.

Förlorade allt

Husseins far Zuhair berättade också om varför familjen för fem år sedan kom till Finland.

– Vi har lämnat Irak på grund av de hot som riktades mot mig och min familj. Före det hade jag aldrig lämnat landet trots alla krig vi fått utstå i Irak de senaste åren.

– Genom att lämna landet förlorade jag också plötsligt allt det jag byggt upp i Irak under årens lopp. Jag förlorade mina pengar, mitt hem, mitt jobb och mitt hemland. Det finns ingen människa som skulle lämna allt detta utan en bra orsak.

Vi har lämnat Irak på grund av de hot som riktades mot mig och min familj.

De många talen varvades med både dans och musik, där musikern Kalle Katz stod för ackompanjemanget. Bland annat ställde hela torget upp på allsång med Irwin Goodmans sång Maailma on kaunis.

Även kyrkoherde Stina Lindgård svenska församlingen och kyrkoherde Mikko Alava från finska församlingen deltog aktivt i manifestationen på torget.

– När jag läste det 16 sidor långa beslutet från Förvaltningsdomstolen fäste jag mig vid att ordet skälig förekom så många gånger i det här juridiska dokumentet, sade Mikko Alava. Själv är jag en större expert på evangelierna än på juridik, men jag vet att skälighet också är en viktig del av evangeliernas budskap.

Själv är jag en större expert på evangelierna än på juridik, men jag vet att skälighet också är en viktig del av evangeliernas budskap.

Kyrkoherden påminde publiken om reformatorn Olaus Petris domarregler från 1500-talet där domarna uppmanas att ta fasta på just det som är skäligt.

– På den punkten går juridiken och evangelierna hand i hand, och därmed finns en hundratals år gammal nordisk rättstradition att i all myndighetsutövning beakta det som är skäligt. Men i Förvaltningsdomstolens negativa asylbeslut uppfylls nu inte det som är skäligt.