Marsvädret var aningen varmare än normalt, men våren tar tid på sig

Den 7 mars var det ännu långt till vår med insnöade gator och trottoarer, men det blev vårligare väder mot slutet av mars. Bild: Egil green

Våren kommer sällan för att stanna första gången den knackar på. Också nu i mars var det ett roende och hopande men temperaturen blev till sist högre än normalt och solsken bjöds det också på.

De tre första dagarna i mars var milda men därefter följde en veckas vinterväder med sol och snö om vartannat. Efter det drog mildare vindar in över regionen, men ett bakslag den 17–23 mars innebar igen en återgång till vintrigare väder. Till slut kom det vårväder vi alla gått och väntat på då dagstemperaturen steg upp till maximalt 11 grader den 25.3 och dagarna växlade om med litet regn och solsken.

Efter allt sågande stannade medeltemperaturen på –0,6 grader som är nästan en grad mildare än normalvärdet –1,5 grader. Att det var kallast under första delen av mars bevisas av att medeltemperaturen den 15.3 var –2,6 grader medan den senare halvan av månaden hade en snittemperatur på +1,4 grader.

I statistikens ljus placerar sig mars i år i mitten, räknat från år 2000. 10 gånger har det varit mildare och 11 gånger kyligare. Kallast hade vi i mars 2006 med –5,7 grader och mildast i mars förra året då medeltemperaturen var +1,8 grader. Den varmaste dagen inföll alltså den 25 mars med +11 grader medan det var som kallast den 10 mars med en temperatur på –17 grader.

Dagen då temperaturen första gången steg till minst 10 värmegrader var den 25 mars. Den sista dagen i höstas då vi hade minst 10 grader var för sin del den 19 november, perioden mellan dessa milstolpar räknas till 128 dygn. Året innan vara datumen 14.11 och 28.3 och tidsperioden 135 dygn.

Medeltemperatur: –0,6 grader. Normalt: –1,5 grader.

Varmast: +11 grader den 25.3.

Kallast: –17 grader den 10.3.

Soligt & klart: 41 procent. Normalt: 44 procent.

Nederbördsdagar: 16. Normalt: 14.

Generellt sett lever vi alltså fyra månader, ett tredje dels år, med en temperatur som inte stiger över +10 grader. Men läser man meteorolog Kerttu Kotakorpis bok om hur det ser ut under de kommande 80 åren betitlad Suomen luonto 2100 blir det annorlunda. Vintrarna kommer att vara mildare och regnigare, våren tidig och oftast torr, sommaren het med plötsliga störtregn medan höstarna är gråa, våta och långa. Naturliga avvikelser förekommer fortfarande med sol, kyla och snö på vintern, men för det mesta sveps vi in i en evig fukt och dagar utan sol.

Snö och regn

Nederbördsdagarna denna mars uppgick till 16 (14 normalt) och det föll både snö och regn. Snömängden i Harabacka höll sig över 20 centimeter från och med den 8.3 och var som högst den 14 mars med 26 centimeter. Ännu den 21 mars var snödjupet 25 centimeter, för att decimeras kraftigt mot slutet av månaden då värmen drog in. Till sist visade mätstationen ingen snö alls.

Naturliga avvikelser förekommer fortfarande med sol, kyla och snö på vintern, men för det mesta sveps vi in i en evig fukt och dagar utan sol.

Solsken förekom rikligast då det var som kallast. Veckan mellan den 11 och 17 mars var mulen men därefter blev solskenet vanligare. Procenten för soligt och kart väder stannade på 41 vilket är tre procentenheter under det normala för mars.

Kylig aprilstart

April ser i början ut att bli ungefär som normalt, i ett äkta aprilväders anda det faller regn och snöslask men vi får också solskensdagar.

Normalt har april en snittemperatur på 4,1 grader, det är vackert för 49 procent och det faller nederbörd 11 dagar. År 2020 var nära genomsnittet då medeltemperaturen kom upp till 4,4 grader, det var vackert för 48 procent och vi hade 13 dagar med nederbörd.