Marknadsdags i Lovisa

Bild: Ksf Media/ARKIV

Nästa tisdags är det marknad i Lovisa. Marknaden öppnar klockan 7 och håller på till 17. Under marknaden är gatorna kring torget stängda.

Tisdag är marknadsdag när Lovisa stad ställer till med marknad. Följande marknad är nästa tisdag, den 20 augusti. Marknaden är från klockan 7 till 17 och torgförsäljarna kan köpa marknadsplatser på marknadsdagen från och med klockan 6.30 i Forums andra våning. Platserna säljs enligt ankomst.

Marknadsstånden brer ut sig också på gatorna kring torget, och därför får man inte parkera på de delar av Drottninggatan och Brandensteinsgatan som är invid torget. Efter klockan 18 på måndagskvällen är parkering på torget förbjuden. Gatorna stängs av tidigt på marknadsmorgonen och öppnas för trafik efter marknaden tagit slut, cirka klockan 18.

Marknadsförsäljarna och Lovisa stad ordnar sex marknadsbusstransporter till Lovisa torg. Från Svenskby startar en buss från Lassilas bar klockan 9.15 och kör via Strömfors bruk. Från Teboil i Lappträsk startar en buss till marknaden klockan 9.15. Den kör via den gamla busstationen genom Hindersby, Labby och Skinnarby samt via Hardom klockan 9.45 till marknaden.

En buss startar från infotavlan på Sarvsalö klockan 9.30 och kör via Rösund, Horslök och Bredvik till Isnäs. Starttiden från Isnäs bar är klockan 10.10 och från vägkorsningen vid väg 170 i Gammelby klockan 10.30.

Från Valkom startar marknadsbussen klockan 10.15. Bussen från Liljendal startar från Krapulbackens vägskäl i Sävträsk klockan 10.35 och från Liljendal kyrka klockan 10.40. Bussen kör via Drombom till Neste Oil Forsby, varifrån den fortsätter klockan 11.05 till Pernå kyrkby. Från Pernå kyrkby startar bussen klockan 11.15 till Lovisa centrum. Bussen från Söderby i Strömfors avgår klockan 11.30 och den kör via Tallbacka till centrum.

Bussarna anländer och avgår från turisthållplatsen på Alexandersgatan. Alla bussar är försedda med en Lovisa torg-skylt. Man kan stiga på bussarna på alla hållplatser längs linjerna. Returbussarna till Svenskby och Lappträsk avgår klockan 13. Bussarna till Sarvsalö, Pernå/Liljendal och Valkom avgår klockan 14.30. Bussen till Söderby avgår klockan 15.

År 2019 arrangeras marknader också 1.10 och 10.12.

Lovisa torg, tisdagen den 20 augusti klockan 7-17.

Mer läsning