Markägare vill bygga ut strandtomt i Pirlax för turism

Spetsen på Näseudden gränsar till Naturaområdet. Stadsutvecklingsnämnden ska nu ta ställning till en planeändringsprocess som skulle möjliggöra småskalig turistverksamhet. Bild: Privat

Visionen är uthyrningsstugor för turister på gränsen till Naturaområdet. Stadsutvecklingsnämnden vill ha tydligare skisser och ramar, men är enligt beredningen redo att gå vidare.

Borgåföretagaren Roni Collin vill bygga övernattningsstugor för turister på sin strandtomt Solsidan i Pirlax. Han begär en detaljplanändring i strandplanen, som skulle förutsätta att kvarteret får en...