Markägare på Våtskär fick en kalldusch

GODA BESKED. Edgar Eriksson, t.v., Börje Forssell, Anders Eriksson och Göran Asplund är nöjda med vad de ser på Silja Aaltos dator. Bild: Kristoffer Åberg

Arbetet med landskapsplanen 2050 är inne i sitt slutskede. Planen föreslår bland annat en ökning av naturskyddsområdena med nästan 12 000 hektar.

Anders Eriksson, Edgar Eriksson, Börje Forsell och Göran Asplund från Våtskär har tagit sig till Grand i Borgå för att finnas på plats när Nylands förbund presenterar planförslaget.– Vi är mycke...