Marinen: Övningsminan som flöt utanför Norrkullalandet var osannolik på många sätt

TROTJÄNARE. Sjöminan som påträffades utanför Norrkullalandet förra helgen visade sig vara en övningsmina av modellen S 58 som var på villovägar. Samma mintyp har använts av marinen sedan 1958. Bild: Försvarsmakten

Sjöminan som påträffades i vattnen utanför Norrkullalandet i Sibbo på midsommaren borde rimligtvis inte ha funnits där. Det uppger finska marinens sakkunniga och menar att det är ytterst osannolikt att råka på en övningsmina i våra farvatten.

Sjöminan hör till den finska marinens viktigaste vapensystem, och årligen övar marinstyrkorna sig både i att använda sjöminor och i att bekämpa minor. Minorna som används är övningsminor som positione...