Manskorister i Lappträsk firar i dubbel bemärkelse

VÅREN. Så här såg det ut när 70-årsjubilerande Sångargillet i Lappträsk sjön in våren den 30 april 1978. Bild: Borgåbladets arkiv

Sångargillet i Lappträsk firar sjuttio år i år. Det gör man med en jubileumskonsert på Lindarås, och samtidigt passar koristerna på att uppmärksamma att manskörsången i Finland firar 200 år.

Det var apotekaren och violinisten Ivar Eriksson som strax efter kriget tog initiativet till en lokal manskör i Lappträsk. Sångargillet i Lappträsk grundades 1949 och fungerade enligt nuvarande dirige...