Manskörerna skakade hand över språkgränsen

MAFFIGT SLUT. Konserten avslutades med Finlandiahymnen av alla medverkande korister. Bild: Bo Ingves

Manskörsförbunden i Finland firar i år att 200 år förflutit sedan den finländska manskörsverksamheten grundades.

Manskörerna har under hela sin existens speglat olika historiska skeden, vilket syns i deras repertoar. Språkstriderna är också något som varit starkt närvarande i manskörernas historia, där framför a...