Manskörens Manifestum gästar Lovisa

SOPRAN. Hedvig Paulig och Lovisabördiga Joel Forsström är solistgäster då Manifestum gästar Lovisa kyrka den 14 december. Bild:

De kära julsångerna får sällskap av två uruppföranden för manskör då Manifestum gästar Lovisa den 14 december. Saint-Saëns Juloratorium är höjdpunkten i ett stämningsfullt program med julmusik.

För många är en julkonsert en omistlig ingrediens i julfirandet och de "gamla kära julsångerna" hör julen till. Manskören Manifestum, som gästar Lovisa den 14 december, har breddat sin julrepertoar utöver dessa. Julkonserten är ett led i konstnärliga ledaren Jonas Rannilas strategi att utvidga körens repertoar av romantikens musik med nya arrangemang.

SOPRAN. Hedvig Paulig och Lovisabördiga Joel Forsström är solistgäster då Manifestum gästar Lovisa kyrka den 14 december. Bild:

Julkonserten i Lovisa är Manifestums första utanför Lovisa och omfattar klassiska julsånger som Giv mig ej glans, Sylvias julvisa, Jul, jul, strålande jul med flera. Med på programmet finns också J.S. Bachs kända och älskade Av himmelshöjd jag kommen är med ett tenorsolo som sjungs av Lovisabördige Joel Forsström.

Juloratorium

I Lovisa uruppförs ett manskörsarrangemang av Camille Saint-Saëns vackra Juloratorium. Det är Juhani Vesikkala som arrangerat verket för Manifestum. Arrangemanget är troget Saint-Saëns egen orkestrering fast körsatserna är arrangerade för manskör och några barytonsolon nu sjungs av manskör och sopran. Solot sjungs av den lyriska sopranen Hedvig Paulig.

DIRIGENT. Jonas Rannila utvidgar körens repertoar av romantikens musik med nya arrangemang. Det märks också på julkonsertens repertoar. Bild:

Förutom sopranen medverkar en stråkkvartett, en harpist och en organist som alla hör till den absoluta toppen av Finlands unga lovande instrumentalister.

En annan nyhet är Päivi Ojanperäs julsång Jumala kuiskaa joulun. Verket har kallats Finlands vackraste nya julsång och Manifestum uruppför i Lovisa ett manskörsarrangemang som kompositören gjort för kören.

Med julkonserten i Lovisa gör sexåringen Manifestum sitt andra gästspel på kort tid i österled. I oktober framförde kören Carl Orffs storverk Carmina Burana i Borgå.

Manskören Manifestum gästspel i Lovisa kyrka onsdagen den 14 december klockan 19.

På repertoaren de käraste julsångerna och Camille Saint-Saëns Juloratorium.

Solister sopran Hedvig Paulig och tenor Joel Forsström, dirigent Jonas Rannila.

Petros Paukkunen på orgel. Stråkkvartett och harpa.

Biljetter 25 euro.

Mer läsning