Människornas vilja att hjälpa är stark – hungerdagsinsamlingen gav 2,8 miljoner euro

VID RÄTT TID. Efter insamlingen behövdes katastroffonden direkt, då jordbävningen och den efterföljande tsunamin härjade på den indonesiska ön Sulawesi och förstörde 160 000 människors hem. Bild: Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors

Till Finlands Röda Kors hungerdagsinsamling donerades i år sammanlagt 2,8 miljoner euro. I och med att Indonesien drabbades av ett jordskalv behövdes donationshjälpen genast. Just nu sköter logistiker från Finlands Röda Kors om att hjälpen når fram till områdena där naturkatastrofen härjade.

Till Finlands Röda Kors hungerdagsinsamling donerades under månaderna september-oktober sammanlagt 2,8 miljoner euro. Under Hungerdagen samlas medel in till Finlands Röda Kors katastroffond och ur fonden hjälper man olycks- och konfliktoffer i Finland och ute i världen.

Efter insamlingen behövdes katastroffonden direkt, då jordbävningen och den efterföljande tsunamin härjade på Sulawesi och förstörde 160 000 människors hem.

– Tack vare donatorer och frivilliga insamlare kunde vi sända hjälp till Indonesien omedelbart efter katastrofen, säger Finlands Röda Kors chef för medelsanskaffning Anna Laurinsilta i ett pressmeddelande.

På grund av lerskreden och andra risker vill man göra stora planändringar i området, så att det inte mera byggs på de farliga områdena.

Hjälpoperationen kom snabbt i gång

Genast efter skalvet sände Finlands Röda Kors med medel ur katastroffonden en logistikenhet tillsammans med Danmarks Röda Kors till det drabbade området.

Enheten har i uppgift att ta emot anländande hjälpförnödenheter och att se till att de lagras och transporteras till ort och ställe. Logistikerna är en del av internationella Röda Korsets biståndsoperation, som betyder att bland annat sjukvård och nödinkvartering ordnas för dem som förlorat sina hem.

Hjälpinsatserna pågår ännu under lång tid. Området hotas fortsättningsvis av lerskred och tillsammans med myndigheterna hjälper Röda Korset människorna att bygga tryggare hem åt sig.

– På grund av lerskreden och andra risker vill man göra stora planändringar i området, så att det inte mera byggs på de farliga områdena. Röda Korset säkerställer att människorna får tillräckligt stöd i den förändring som är på kommande, säger Andreas von Weissenberg, som har lett Röda Korsets biståndsoperation på plats.

Det fina resultatet berättar att människorna vill hjälpa offren för katastrofer.

Från Finland har totalt nio logistikproffs begett sig till operationen i Indonesien, de senaste i slutet av november. På plats arbetar för närvarande tre logistiker som sänts av Finlands Röda Kors.

Människornas vilja att hjälpa är stark

Hungerdagsinsamlingen ordnades i år för 38:e gången. I bössinsamlingen, som ordnades från torsdag till lördag den 20 till 22 september, deltog sammanlagt cirka 13 000 bössinsamlare.

Årets insamlingsresultat är fjärde bäst i Hungerdagens historia.

– Det fina resultatet visar att människorna vill hjälpa offren för katastrofer, konstaterar Anna Laurinsilta.

– Vi vill tacka varje donator och alla bössinsamlare som på sina egna orter gör behovet av hjälp synligt.

Mer läsning