Människan och naturen möts i Minna Kangasmaas verk på Kaplansgården

Systema naturae är en verkserie om människan och naturen. Vad menar vi egentligen, när vi pratar om naturen? frågar sig konstnären Minna Kangasmaa som ställer ut på Kaplansgården. Bild: Kristoffer Åberg

Minna Kangasmaa undersöker människans inverkan på naturen på Galleri Gamla Kaplansgården i Borgå. Utställningen heter Systemae naturae och omfatta skulpturer och installationer.

Den som kan sin flora känner igen konstnären Minna Kangasmaas utställningstitel, Systemae naturae, och kan dra vissa slutsatser kring tematiken. Lika heter botanisten Carl von Linnés bok som publicerades för första gången 1735, och där han för första gången skapade en systematik för naturen och indelningen i klasser, ordningar, släkter och arter.

Minna Kangasmaa har botaniserat i symbiosen mellan naturen och människan, och sedan 2008 har hon arbetat med verkserien Systemae naturae. Serien omfattar över tjugo verk, såväl skulpturer som installationer, och Kangasmaa strävar efter att förestå vad vi riktigt menar när vi pratar om naturen.

Till hjälp har hon tagit kulturforskaren Raymond Williams funderingar kring hur ordet natur blivit vardagligt i den västerländska kulturen, och hur naturen som begrepp blivit allt svårare att definiera – liksom våra uppfattningar om naturen.

Världsbild ur nygammal vinkel

I sin konst kopplar Kangasmaa till de linnéska tankegångarna och till det faktum att han i sitt taxonomiska system placerade in människan som en art i ordningen primater. Efter artnamnet tillade von Linné uppmaningen "Nosce te ipsum" (känn dig själv) och Minna Kangasmaa har skapat verkserien utifrån den flera sekel gamla uppmaningen.

Verken på utställningen fokuserar på en tid då människans agerande haft en djupgående inverkan på världens ekosystem och geologiska form. Vårt förhållande till världen och hur vi använder och fördelar jordens knappa resurser, samt hur vi behandlar andra människor, djur, växter och i största allmänhet har konsekvenser för nuet och framtiden.

Med sina verk försöker Minna Kangasmaa öppna upp ett annat perspektiv än en världsbild som kretsar runt människan och samtidigt vill hon utmana vårt förhållande till materiella värden.

Utställningen på Gamla Kaplansgården, Mellangatan 13, pågår den 27 november 2020–3 januari 2021. Galleriet är öppet tisdag-söndag kl. 10–16, måndag stängt. För mera information se galleriets webbplats. Fritt inträde.