Mångfald är ledordet för ekogården Gobbas

MÅNGFALD. Aira Sevón och Peter Holmberg känner för diversitet. Bild: Kristoffer Åberg

Ett bra exempel på den diversitet som odlarna Peter Holmberg och Aira Sevón talar varmt för hittas i potatislandet.

Aira Sevón tar fram en räfflad potatisskärare och delar några av de potatisar som Peter Holmberg plockat fram.

– Highland Burgundy Red, Shetland Black, Mayan Gold från Peru är några av de sorter vi odlat i år, säger hon och samtidigt öppnar sig en färgglad potatisvärld med betoning på blålila för våra ögon.

Potatislandet på Gobbas är två–tre hektar stort. Ungefär en tredjedel av skörden är oupptagen.

– Vi satte tretton olika sorter i våras, som mest har vi haft tjugoen olika sorter samtidigt, säger Peter Holmberg.

För honom är tretton sorter inte någon mängd att tala om. Han berättar om en skotsk odlare som har tvåhundra olika sorter i sitt land.

Våra potatisland finns på lätta jordar och vi byter land ofta såsom man gör inom ekoodlingen.

Sommaren har inte gynnat potatisen. Den kalla perioden i juli bromsade upp tillväxten och dessutom har det regnat alldeles för mycket. Peter Holmberg berättar att det häftigaste regnet gav dem femtio millimeter på en gång.

– När det blev varmt på nytt hände en lustig grej. Potatisen växte till sig så snabbt att skalet inte hann med och potatisen sprack upp. Om det sker är potatisen inte längre handelsduglig.

SPECIALPOTATIS. Exempel på några av de tretton sorter som har odlats på Gobbas i år. Bild: Kristoffer Åberg

Certifierat utsäde

Aira Sevón säger att det också förekommit andra problem, som potatisbladmögel.

– Våra potatisland finns på lätta jordar och vi byter land ofta såsom man gör inom ekoodlingen. Men sjukdomar går inte alltid att undvika. Överlag kan man säga att det året varit besvärligt för all odling, värmesumman blev inte tillräcklig.

FAKTA

Gobbas gård

Ligger i Mörskom.

Har odlats åtminstone sedan 1600-talet.

Peter Holmbergs hemställe. Han och Aira Sevón har odlat gården sedan 2005. Aira Sevón är jurist och har en egen juridisk byrå.

Gobbas blev ekogård 2009.

På gården odlas spannmål, oljeväxter, finska bondböna och olika potatissorter.

Ekoodlarna får inte bekämpa sjukdomar kemiskt eller använda sig av konstgödsel. Kreatursgödsel får man använda, men Aira Sevón säger att sådan inte passar i potatislandet. Den påverkar smaken.

Hon berättar att hon lyssnar till sina kunder när hon söker efter nya sorter att ta in till landet. Hon har också vitt kontaktnät i Europa.

– En av årets bästa potatis är Epicure, en tidig sort som smakar fantastiskt.

Utsädespotatisen som Gobbas importerar är certifierad. Importen övervakas av livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Den potatis som gården odlar blir så småningom ett inslag i någon av de rätter som serveras på restauranger i Helsingfors.

– Det sägs att också den konventionella odlingen i Finland är ren jämfört med länder i Europa. Men jag anser att man trots renheten kan skilja konventionellt odlade och ekologiska produkter åt. Ekoprodukter är smakligare, säger Aira Sevón.

Vi har valt att odla en gammal finsk sort som heter Ukko. Kvaliteten blev ganska bra i år trots att värmesumman var låg.

Kultur

Aira Sevón kallar inriktningen på ekologisk specialpotatis som en liten nisch som i sig är liten. På en betydligt större del av gårdens areal växer det spannmål, bondbönor och oljeväxter. Hon och Peter har ett gott öga till för gamla sorter.

– Vi odlar till exempel en gammal gotländsk sort av vårspelt som också den säljs till restauranger som är intresserade av olika smakkombinationer.

En annan gammal sort är svarthavren som ges som foder till hästar. Namnet kommer sig av att havreskalet är svart.

– Svarthavren är speciellt bra som hästfoder eftersom den innehåller trettio procent mera fett än vanlig havre.

En kvävefixerande växt som lämpar sig bra i ekogårdarnas odlingsföljd är bondbönan som odlas på ungefär tio hektar.

– Vi har valt att odla en gammal finsk sort som heter Ukko. Kvaliteten blev ganska bra i år trots att värmesumman var låg.

ÖGONFRÖJD. Gobbas potatis mättar många smakinriktningar. Bild: Kristoffer Åberg

På konsumenternas önskemål sådde Peter och Aira ärter för självplock.

– Önskemålet var att få plocka ärter på hösten och därför sådde vi dem sent. Men när ärterna var klara för skörd var det ingen som vill komma och plocka. Det var en besvikelse. Vi fick en del av ärterna sålda till Anton & Anton i Helsingfors, men en stor del blev kvar på åkern.

På Gobbas odlas också ryps. Höstrypsen klarade inte vintern, men förra årets vårryps har pressats till olja. Oljan pressas ur rypsen i låg temperatur. Allt har sålts.

– Rypsoljan köps upp av restauranger. De sista flaskorna gick till medlemmar i Nyttoväxtföreningen som var här på besök, säger Aira.

Hon säger att det arbete som görs på Gobbas för gamla sorter och mångfalden är mera än vanligt jordbruk.

– För mig handlar det om agrikultur med betoning på kultur.

Woofing och ideologi

FAKTA

Svarthavre

Odlades och gavs alltid till hästar förr, vithavren gav man till korna.

Odlingen upphörde i takt med kraven på högre lönsamhet och högre avkastning.

Vithavren ger större skörd per odlad hektar än svarthavren.

Källa: Jädra gård, Sverige

När Peter Holmberg och Aira Sevón tog över gården 2005 drevs jordbruket konventionellt. Konstgödselpriserna sköt i höjden 2009 och paret beslöt sig för att ändra inriktning. Lönsamheten blev bättre, men arbetsmängden ökade betydligt. Paret har planer som förhoppningsvis ska lätta på arbetsbördan.

– Tillsammans med några andra ekoodlare har vi redan importerat ett par maskiner som lämpar sig för ogräsbekämpning. Maskinen plockar och river upp ogräsen. Dessutom ansöker vi om lov att få bygga på vår kontainerbyggnad med en halv våning. Tanken är att kunna inkvartera Wwoofers.

Wwoofers är människor som runt i världen och arbetar på ekologiska gårdar mot gratis mat och inkvartering.

– De kan till exempel plocka ärter eller jordgubbar.

Hon säger att ekoodlarna i de flesta fall delar en gemensam ideologi.

– Ett annat kännetecken är gott samarbete. Vi köper till exempel allt vårt kött från ekogårdar. Vår närmaste granne är en ekologisk mjölkgård som köper sitt foder av oss. Vi lever i en cirkulär ekonomi där allt tas till vara.

Mer läsning