Många vill bidra till hungerdagsinsamlingen

INSAMLING. Marjatta Hellgren, till höger, lägger en slant i Päivi Waldvogels insamlingsbössa. Bild: Annika Carlsson

Under de närmaste dagarna kan man ge sin skärv till Hungerdagsinsamlingen. Fram till lördag pågår bössinsamlingen och frivilliga är ute med sina insamlingsbössor.

Hungerdagsinsamlingen är den största bössinsamlingen i Finland. Till och med lördag kan man lägga en peng i någon av insamlingsbössorna. Vill man bidra på elektronik väg finns också många alternativ, se faktarutan.

Päivi Waldvogel är aktiv inom Röda Korsets Borgåavdelning och en av de frivilliga. Hon står med sin insamlingsbössa utanför Citymarket i centrum av Borgå. Waldvogel har varit med och arrangerat det praktiska kring insamlingen många gånger redan.

– Det är roligt att vara med, och en viktig sak. Man behöver inte be folk om ett bidrag när man står med sin insamlingsbössa, de kommer fram av sig själva, säger hon.

Har man varit med så länge som Päivi Waldvogel träffar man också många bekanta när man gör sitt skift med insamlingsbössan. Marjatta Hellgren bodde tidigare granne med Waldvogel.

– Det här är för en god sak, säger hon när hon sätter sitt bidrag i bössan.

Det finns både unga och äldre frivilliga vid insamlingsställena i Borgå, också asylsökande från Borgå deltar i år.

– Alla vet vad hungerdagsinsamlingen är och det är bra. Behovet av hjälp är konstant stort, konstaterar Päivi Waldvogel.

Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande).

På nätet på hungerdagen.fi.

Genom att ringa 0600 12220 (20,12 € + lna/msa).

Via MobilePay eller Pivo till numret 1001.

Via giro till kontot FI06 2219 1800 0680 00, referens 5173.

Genom att lämna ett bidrag i bössinsamlingen som pågår till och med lördag.

Mera information finns på www.hungerdagen.fi

Många ändamål

Hungerdagsinsamlingen ordnas av Röda Korset. Den första hungerdagen ordnades i Pälkäne 1980. Mailis Korhonen fick en idé om ett talko för alla Pälkänebor för att samla in pengar. Evenemanget utvidgades snabbt till hela landet, och nu för tiden ordnas Hungerdagen på nästan alla orter i Finland.

De medel om samlas in under hungerdagen används för att hjälpa människor som råkat ut för naturkatastrofer, konflikter och plötsliga olyckor i Finland och ute i världen. I år går en del av intäkterna från insamlingen till Jemen, där det varit torka länge. Det finns över 20 miljoner människor i Jemen som behöver hjälp. Utöver av kolera dör cirka 20 människor varje dag av även andra skador och sjukdomar som kunde behandlas.

Under Hungerdagen samlas också icke-öronmärkta medel till katastroffonden in. Den behövs för att Röda Korset ska kunna agera snabbt i krissituationer. Finlands Röda Kors har till exempel beredskap att hjälpa ur katastroffonden efter förödelsen som orkanen Irma förorsakar.

Medel som samlas in under Hungerdagen används också bland annat för att utbilda frivilliga i psykiskt stöd för att vara på plats i krissituationer, såsom i Åbo i slutet av augusti.

Mer läsning