Många utomstående vill bli direktör

DIREKTÖR. Staden kommer att ha tre direktörstjänster i framtiden, utöver den fjärde som är stadsdirektören. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom är nöjd över att så många utomstående sökt. Bild: Richard Nordgren

Processen med att tillsätta Lovisa stads direktörstjänster efter organisationsförändringen är på slutsträckan. Meningen är att ha bara tre centraler med var sin direktör.

Staden uppger nu att sexton personer sökte platsen som direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur, medan en person platsen som direktör för stadskanslicentralen och tio personer platsen som direktör för centralen för bildning och välfärd.

Nästa steg är intervjuer och eventuella lämplighetstest, en process som äger rum inom två veckor. Stadsfullmäktige gör det slutliga valet på sitt möte den 17 oktober.

Bland de sökande finns också en hel del namn utifrån Lovisa, något som stadsdirektör Jan D. Oker-Blom är nöjd över.

– Det är bra att det har väckt intresse. Det skulle ha varit konstig annars också, tycker jag.

Utomstående sökande

Bland de sökande finns också de nuvarande direktörerna i Lovisa, även om Oker-Blom påpekar att en har flyttat bort och en ska gå i pension.

– Det betyder att tre av de fem direktörerna vi haft är med.

Tanken är nu att alla sökande ska vara på samma linje, oavsett bakgrund i Lovisa stad. Däremot har man vissa fördelar av att ha jobbat på staden, uppger Oker-Blom.

– Alla ska behandlas objektivt och rättvist utifrån sin totala erfarenhet och kunskap. Men visst är det en merit att ha jobbat inom staden.

På frågan huruvida stadens tidigare direktörer upplevt det som orättvist att de i princip måste söka sina jobb igen svarar Oker-Blom att man måste fråga dem, men att det är naturligt med en process som det här i en så omfattande organisationsförändring.

– Men med organisationsförändringen kommer en ny struktur och nya tjänster. Det är inte detsamma som varit, och på därför är det naturligt med en ny ansökningsrunda. Jag tror att de som nu söker också upplever det så.

Ansökningar till direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur

Ahlskog Kurt

Blomberg Ulf-Georg

Grönqvist Charlotta

Händelin Markus,

Joensuu Marjut

Keskimäki Tiina

Kiviaho Timo

Laine-Haaja Nina

Mankinen Arto

Mäntysaari Maaria

Risku Marika

Perttola Sami

Tallsten Christian

Tuomaala Taneli

Två sökande önskade att deras namn inte offentliggörs i detta skede.

Direktör för stadskanslicentralen, 1 ansökan

Lönnfors Kristina

Direktör för centralen för bildning och välfärd, 10 ansökningar

Alhonen Jere

Cavén-Pöysä Outi

Grönholm Thomas

Grönqvist Charlotta

Järvinen Tomas

Kinnunen Kirsi

Parviainen Inkeri

Räty Sari

Sundqvist Paula

Vänttinen Matti