Många tomma servicebostäder i Äppelbacken

ÄPPELBACKEN. Servicehemmet renoverades och har nu plats för många fler invånare än tidigare. Många rum står tomma. Bild: Max Nyberg

Två megaprojekt för åldringsboende planeras i Borgå, i Johannisberg och inne i centrum. Borde vi inte först definiera behovet, frågar nämndeordföranden. Och varför står så många rum tomma i Äppelbacken?

Två stora enheter med bostäder för äldre planeras parallellt i Borgå.

Planerna för Johannisberg görs upp av staden. Det handlar om det nuvarande åldringshemmets grannskap som kan bli ett område med seniorbostäder och servicebostäder, men också hem för personer i aktiv ålder.

Social- och hälsovårdsnämnden fick för en tid sedan bekanta sig närmare med planerna som ska resultera i en projektplan om cirka ett år.

– Därefter kan man göra upp en lista på de krav som beslutsfattarna ställer, för konkurrensutsättningen, säger stadsarkitekt Markku Partanen.

Binder inte staden

Planerna för tomten vid före detta Lundagatans hälsostation, gamla stadssjukhuset, görs upp av en privat aktör, Kuusikkoaho Oy, som har en planreservering som fått tilläggstid till våren 2018.

– Staden har inte bundit sig vid de här planerna på något sätt, säger Partanen.

Kuusikkoaho varken bygger eller vårdar själv, utan säljer ut de här funktionerna.

– I stället utvecklar vi boendemiljöer för en äldre publik, säger Kuusikkoahos utvecklingsdirektör Jussi Lähde.

– I Borgå är trumfkorten läget och historien. Vi vill inte satsa på äldreboenden som ligger långt ut från stadskärnan, det är viktigt att man har promenadavstånd till viktig service.

Lähde ger inga tidsramar för projektet.

– Först måste vi, tillsammans med vår arkitekt och andra experter, komma fram till om det finns ekonomi i att förverkliga planerna.

Tilläggsbyggande i stället

Tapani Eskola, SDP, är ordförande för social- och hälsovårdsnämnden.

– Det viktigaste just nu är att få klara besked om vilket behov av vårdplatser vi har i Borgå i framtiden.

– Personligen tycker jag att det kanske inte är så genomtänkt att planera ett område för äldreboende i Johannisberg, där det inte finns något utbyggt servicenät. Vi har tidigare diskuterat tilläggsbyggande i närheten av befintlig service, till exempel i Vårberga och i Gammelbacka. Så gör man i andra kommuner, och också enligt den så kallade Hollandsmodellen.

Nämndens strukturarbetsgrupp möts senare i december. Där ska man närmare titta på tilläggsbyggandet.

– Det kunde skötas av A-bostäder, eller som hårdvalutabyggande, säger Eskola. Eller som en kombination.

Äppelbacken tom till en tredjedel

Nu vill Eskola i första hand få en helhetsbild av äldreboendet, där man bland annat beaktar följderna av den nya satsningen på rehabiliterande hemvård.

– Jag har dessutom hört att det finns tiotals lediga rum och bostäder i renoverade Äppelbacken. Vad beror det på? Skattepengarna ska ledas rätt. Tomma lägenheter betyder att stadens pengar har satsats fel.

Lea Laakso är ansvarig för äldrevården i Borgå. Hon bekräftar Eskolas farhågor.

– Det finns totalt 104 platser på Äppelbacken. En tredjedel av de här platserna står ännu tomma.

Det finns fler orsaker.

– I Blåklockan-huset fanns före renoveringen en del helt vanliga servicebostäder men också normala hyreslägenheter som A-bostäder hyrde ut. Efter renoveringen står hela det blå huset till äldre- och handikappvårdens förfogande.

– När A- och B-husen renoverades byggdes bland annat treorna om till ettor.

Äldrevården uppgav före renoveringen att man har ett behov av tolv nya bostäder. De fick många fler.

– Dessutom har ungefär tio av Äppelbackens tidigare hyresgäster inte återvänt till huset efter renoveringen, säger Laakso.

Mer läsning