Många tomma servicebostäder i Äppelbacken

ÄPPELBACKEN. Servicehemmet renoverades och har nu plats för många fler invånare än tidigare. Många rum står tomma.Bild: Max Nyberg

Två megaprojekt för åldringsboende planeras i Borgå, i Johannisberg och inne i centrum. Borde vi inte först definiera behovet, frågar nämndeordföranden. Och varför står så många rum tomma i Äppelbacken?