Många pensionärer fortsätter jobba

ARBETANDE PENSIONÄR. Margareta Lindman är en av de många pensionärer som fortsätter jobba efter pensioneringen. Lindman är inhoppare på Äppelbackens servicecenter och här syns hon tillsammans med Joachim Heidenreich. Bild: Kristoffer Åberg

Det är många som väljer att stanna kvar i arbetslivet också efter att de gått i ålderspension. Mest förekommande är det inom den offentliga sektorn men det förekommer också på privat håll. Det är inte bara extra tillskottet i plånboken som lockar utan mycket annat som arbetslivet erbjuder.

Margareta Lindman gick i pension 2005 när hon var 64 år. Men hon har sedan dess fortsatt att arbeta inom äldreomsorgen och hoppar nu in när det behövs på Äppelbackens servicecenter i Borgå. 

– Alla mina bekanta som är pensionerade frågar hur jag ids vara på jobb. Och då brukar jag säga men ni vet ju att jag tycker om det. Jag tycker det är roligt och trivs att arbeta med åldringar – de äldre har mycket att ge.

Tidigare har Lindman hoppat in och arbetat på flera ställen men numera blir det bara arbetspass på Äppelbacken. Hon berättar att hon nästan alltid ställer upp när de ringer och frågar om hon kan rycka in.

– Jag trivs jättebra här.

Andra pensionärer jobbar också

Lindman är inte ensam om att fortsätta jobba även efter att hon gått i pension. Enligt Pensionsskyddscentralen arbetar cirka tio procent av alla ålderspensionärer parallellt med att de får pension. Enligt en ny undersökning gjord av pensionsanstalten Keva är det just inom den offentliga sektorn där det allra flesta ålderspensionärerna fortsätter jobba. Det rör sig om 17 procent av ålderspensionärerna under 68 år, vilket motsvarar omkring 18 000 personer. Det är i synnerhet inom vård- och utbildningssektorn som de flesta pensionärerna arbetar. Det är vanligt att pensionerade läkare, militärer, gränstjänstemän och vårdare förlänger sina arbetskarriärer.

TRIVS PÅ JOBBET. Margareta Lindman gick i pension 2005 men har sedan dess fortsatt arbeta inom äldreomsorgen. – Jag tycker om det här jobbet. Jag skulle aldrig byta om jag var yngre nu, säger hon. Bild: Kristoffer Åberg

Petra Sohlman, statistikanalytiker på Keva, förklarar hur det kommer sig att det är vanligare för pensionärer att fortsätta arbeta på offentligt håll än i den privata sektorn.

– I den offentliga sektorn har det funnits lägre pensionsåldrar och då har de varit yngre. Men det handlar nog främst om att kommunala arbetsgivare har möjlighet att erbjuda arbete, till exempel inom vårdsektorn har det funnits goda arbetsmöjligheter, säger Sohlman.

En tidigare anställd är naturligtvis ett enkelt val då inskolningstiden blir kortare och eftersom den anställda känner till både arbetssättet och arbetskulturen.

På Borgå stad väljer de anställda själva när de vill gå i pension mellan åldrarna 63 och 68. Men i vissa yrkesgrupper kan det finnas individuella pensionsåldrar, till exempel kan vissa lärare gå i pension redan vid 60 om de vill. Anu Kalliosaari, personaldirektör på Borgå stad, berättar att man inte har några exakta siffror på hur många pensionärer som fortsätter arbeta för staden. Men att stadens linje ändå är att pensionerade anställda ses på som en möjlig arbetsresurs.

– Det betyder i praktiken att den närmaste chefen tillfrågar en när man går i pension om man vill komma tillbaka som till exempel vikarie, säger Kalliosaari.

– En tidigare anställd är naturligtvis ett enkelt val då inskolningstiden blir kortare och eftersom den anställda känner till både arbetssättet och arbetskulturen.

Reformen skapade trend

Enligt Sohlman blev det betydligt mer vanligt för pensionärer att fortsätta arbeta samtidigt som de får pension efter pensionsreformen 2005, även om tillväxten under de senare år avtagit något. Reformen möjliggjorde nämligen att man kunde jobba och lyfta ut sin pension och på samma gång tjäna in mer i pension fram till att man fyller 68 år.

Att tillväxten avtagit en aning beror till stor del för att de stora åldersklasserna blivit äldre än 68 och därför inte finns med i statistiken.

– En gissning är att den ansträngda ekonomiska situationen också kan ha minskat arbetsmöjligheterna, säger Sohlman.

De allra flesta pensionärer som fortsätter arbeta gör det inom samma bransch. Men hur mycket pensionären fortsätter att arbeta varierar stort.

– En stor del jobbar då och då, till exempel som vikarie och inhoppare. Men det finns också en stor del som fortsätter jobba heltid och fortsätter jobba på samma sätt som före pensionen, säger Sohlman.

Många anledningar

Orsakerna till varför pensionärer fortsätter jobba varierar. Trots att en stor del av de förvärvsarbetande ålderspensionärerna har mycket blygsamma årsinkomster är det enligt Sohlman inte en mindre pension som skulle vara huvudförklaringen till att pensionärer stannar kvar i arbetslivet.

– Människor är olika och då är orsakerna också olika. Många fortsätter säkert för de är i arbetsdugligt skick och vill uppehålla sitt yrkeskunnande samt vara en del av ett arbetssammanhang. Det kan också handla om att ens partner fortfarande är kvar i arbetslivet och att den som gått i pension inte vill stanna hemma när den andra är på jobbet.

Jag brukar två gånger om året åka på sparesa till Estland och jag skulle inte ha råd att resa om jag bara hade min vanliga pension.

Längden på Lindmans inhopp på Äppelbacken varierar. Ibland blir det någon dag men denna vecka är hon på jobbet fyra dagar i sträck. Den extra inkomsten är välkommen, eftersom hon bara hann jobba så många år före pensioneringen.

– Jag hade jobbat bara 22 år. Då blir inte pensionen så stor.

– Visst är det roligt att få lite till. Jag brukar två gånger om året åka på sparesa till Estland och jag skulle inte ha råd att resa om jag bara hade min vanliga pension. Det hör till att man ska sköta om sig också.

På den privata sidan också

Det är som sagt även många inom privatsektorn som väljer att förlänga tiden i arbetslivet. En av dem är pensionerade journalisten Rolf Gabrielsson. Efter att ha jobbat på lokalradio och olika tidningar sedan slutet på 1960-talet gick Gabrielsson i pension hösten 2009.

– Det att jag gick i ålderspension betyder inte att jag slutade arbeta. En gång journalist, alltid journalist.

Nu för tiden arbetar han som frilansare och har olika uppdrag för bland annat tidningen Rotary Norden, Borgå Energi och Borgå A bostäder. Gabrielsson berättar att han jobbar lika mycket nu som före pensionen.

– Månadslönen byttes ut till pension men sedan fortsatte det som förr. Med den lilla skillnaden att jag har mer möjlighet att disponera min egen tid, det är inte längre det där att gå till jobbet klockan åtta på morgonen.

– Det passar mig som hand i handske. Det passar säkert inte alla och det finns olika yrken som gör att man måste trappa ner när man uppnår en viss ålder av rent fysiska orsaker. Men det har inte gällt mig. Det här är min livsstil.

Som jag nu känner så har jag ingen tanke att sluta, om inte uppdragen upphör.

Ingen riktig pension i sikte

Gabrielsson har inga planer på att sluta arbeta inom någon snar framtid.

– Som jag nu känner så har jag ingen tanke att sluta, om inte uppdragen upphör.

– Jag har svårt att tänka mig att jag skulle sitta hemma och inte göra ingenting. Om man i tiotals har befunnit sig i händelsernas centrum och varit intresserad av samhällsfrågor så upplever åtminstone jag att det vore väldigt svårt att helt stiga av. Varför skulle ens intresse för saker och ting upphöra bara för att man uppnår en viss ålder?

Även Lindman hoppas kunna fortsätta arbeta på Äppelbacken så länge som möjligt.

– Här är gärna så länge jag får. Man håller ju sig i skick.

TRIVS PÅ JOBBET. Margareta Lindman gick i pension 2005 men har sedan dess fortsatt arbeta inom äldreomsorgen. – Jag tycker om det här jobbet. Jag skulle aldrig byta om jag var yngre nu, säger hon. Bild: Kristoffer Åberg