Många omröstningar om farliga skolvägar

SKOLVÄG. Söderveckkoskivägen hör till de vägar som en minoritet av bildningsnämnden vill klassificera som farlig skolväg. Arkivbild. Bild: Johanna Metsämäki

Bildningsnämndens majoritet vill inte rucka på bestämmelserna. Olycksstatistiken motiverar inte att Borgå godkänner fler farliga skolvägar är ett av argumenten.

Söderveckkoskivägen, Tjusterbyvägen, Strömsbergsvägen, Valkjärvivägen, Siggbölevägen och dessutom en passage över en motorvägsramp. Alla de här vägavsnitten ville en del av bildningsnämndens medlemmar få med på Borgå stads lista över farliga skolvägar, som ger rätt till skolskjuts, när nämnden möttes på torsdagen.

I alla sex fallen röstades förslagen ner av nämndens majoritet.

– Det blev i några fall 6-5 och i andra 7-4 vid omröstningarna, säger nämndemedlemmen Hanna Lönnfors som hör till minoriteten.

– Majoritetens motivering var bland annat att man måste vara rättvis och följa Koululiitus rekommendationer. Koululiitu beaktar ändå varken vägens skick eller smala vägrenar. Det borde vara nämndens sak att se till att man kan beakta de lokala förhållandena. En annan motivering var att olycksstatistiken inte visar att de här vägarna är farliga.

– Det är skrämmande om man måste vänta på en olycka innan vägen kan klassificeras som farlig.

Eftisvård

Ytterligare en omröstning i bildningsnämnden handlade om debiteringsgrunden för elevernas morgon- och eftermiddagsvård.

Föräldrarna betalar nu enligt den maximala dagliga vårdtiden. Om ett barn en dag i veckan slutar skolan redan 11.30 och behöver eftermiddagsvård till klockan 16 betalar föräldrarna enligt en vårdtid på fyra och en halv timme per dag.

Motförslaget var att avgiften skulle baseras på vårdbehovet per vecka.

Också det här förslaget röstades ner 7-4.

Mer läsning