Många nya smittade i Borgå – smittspårarna jobbar för högtryck

Tillgången på vaccin avgör hur snabbt invånarna kan vaccineras. I Borgå upphandlar man vaccinationstjänster av privata aktörer för att kunna vaccinera i snabbare takt om och när staden får mera vaccin. De första privata aktörerna är utsedda. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Coronasituationen blir värre i Borgå. Under de senaste dagarna har 23 personer testats positivt för covid-19. Nu gäller det att orka kämpa mot smittspridningen, säger social- och hälsovårdsdirektören.

– Läget är svårt. Nu behöver vi alla hjälpas åt för att få det under kontroll. Jag vet att det är tungt och att alla vill börja leva ett normalt liv igen. Tyvärr måste vi ändå orka följa alla hygienregler om vi ska få bukt med coronaepidemin, säger Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektör i Borgå.

Tjugotre nya positiva coronafall på ett par dygn är alltför många.

– Smittspårningen är svårt belastad just nu, men vi har trots allt klarat av att kontakta alla som exponerats för viruset inom ett dygn, säger Silvennoinen.

LÄS OCKSÅ Så här jobbar smittspårarna

Några siffror finns inte att tillgå på hur många av de smittade Borgåborna som behöver sjukhusvård eller intensivvård.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen beskriver coronaläget just nu som svårt, och uppmanar Borgåborna att försöka orka tänka på avstånd och handhygien och att bära munskydd. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

– Vi har haft mellan fem och tio patienter på vår egen coronaavdelning, men där ligger ju också patienter från andra östnyländska kommuner, säger Silvennoinen.

Risken finns förstås att antalet intagna ökar när de coronapositiva ökar.

– De smittade i Borgå är i alla åldrar. De äldre utgör numera en mindre del, många är ju vaccinerade. Under den senaste månaden har vi haft fler unga vuxna, men också i alla andra åldrar.

Den svårare coronasituationen började märkas redan sista veckan i februari då antalet coronapositiva Borgåbor steg. Den senaste veckan är den svåraste hittills sett till antalet fall.

Privata får hjälpa till med att vaccinera

Vaccinationerna mot covid-19 har kommit i gång också i Borgå, men takten bestäms av hur många doser vaccin staden får.

– Vi får information om vaccinmängden för en vecka i taget, och det är besvärligt, säger Silvennoinen.

Om och när Borgå får större leveranser av coronavaccin kan nu också Mehiläinen och Terveystalo hjälpa till med att vaccinera invånarna. Det beslöt social- och hälsovårdsnämnden i onsdags.

De smittade i Borgå är i alla åldrar. De äldre utgör numera en mindre del, många är ju vaccinerade. Under den senaste månaden har vi haft fler unga vuxna, men också i alla andra åldrar.

Tanken är att överföra ett större antal vaccineringar till privata partner ifall antalet personer som ska vaccineras i Borgå blir större under våren. Staden kommer också att göra en tredje konkurrensutsättning för att hitta privata aktörer för vaccinering.

– Vi förbereder för den tredje upphandlingen för att kunna hitta fler samarbetspartners som på olika sätt kan sköta vaccineringar så smidigt som möjligt, säger Silvennoinen.

Förebyggande beslut

Ifall det blir aktuellt att låta privata aktörer ta hand om en del av vaccineringarna sker det i samarbete med staden i lokaler som staden anvisar.

Staden har inte ingått något avtal med Mehiläinen eller Terveystalo, nämndens beslut fattades i preventivt syfte så det färdigt finns aktörer när vaccinmängderna ökar.

Det är nu extra viktigt att orka fortsätta tänka på avstånd, handhygien och att bära munskydd.

Ann-Sofie Silvennoinen beklagar de olägenheter som den varierande tillgången på vaccin för med sig.

– Det känns svårt att orsaka besvikelse när folk inte får tider för vaccinering. Vi försöker gå ut med information om nya tider som kan bokas genast vi har informationen, säger hon.

Tillgången på vaccin påverkar vaccineringsfrekvensen i hela landet. Nu har drygt sju procent av befolkningen i Finland vaccinerats för covid-19. Antalet coronapositiva per dag har också stigit på riksnivå nu.

– Det är nu extra viktigt att orka fortsätta tänka på avstånd, handhygien och att bära munskydd, säger Ann-Sofie Silvennoinen.