Många namn för ombudspost

POSTFÖRSÄNDELSER. Hindhår behöver en riktig ombudspost anser 720 undertecknare. Bild: Evy Nickström

Hindhår byaförening har på sex dagar samlat 720 underteckningar på sin namnlista.

Hindhårborna vill få tillbaka sitt ombudspostkontor i bybutiken och har på kort tid samlat 720 namn på en vädjan till posten.

Den gamla bybutiken hade ett avtal med posten, men när nya köpmän nu i vår öppnar butiken på nytt har de inte kunnat komma till ett nytt avtal. Hindhår behöver ingen ombudspost anser man på posten.

Nu har byaföreningen i Hindhår skickat in sin vädjan till posten. Byn behöver en ombudspost och klarar sig inte med de smartpostboxar som posten har föreslagit som enda alternativ för Hindhårbutiken.

Byaföreningen påpekar att de många namnen samlades på bara sex dagar. Alla har personligen skrivit under, inga namn har samlats via nätet.