Många motsätter sig nytt flervåningshus

PLAN. En illustration från maj 2017 visar hur byggnader på mellan två och fyra våningar placerar sig i gatubilden. Bild: Lovisa stad

Ett tilltänkt trevåningshus har lett till en protestlista med 220 namn i Lovisa.

En förändring av detaljplanen i centrala Lovisa har stött på motstånd. Det handlar om i kvarter 109, alltså området i närheten av Chiewitzgatan, där man bland annat tänker sig ett flervåningshus på en tom tomt.

Det är särskilt förslaget på ett flervåningshus som stött på motstånd när planen varit framlagd. En av anmärkningarna är underskriven av 220 personer och lyder kort och gott att "Undertecknade motsätter sig byggande av ett hus som är högre än två våningar på tomt 11.".

Utöver det skriver en granne att "Projektet motsvarar inte stadens slogan "Finlands bästa småstad", utan det motsvarar en storstad anda och gatubild.".

Tekniska nämnden ska ta ställning till saken på torsdag, och meningen är att välja huruvida småhus eller flervåningshus används som grund för den fortsatta planeringen.

Mer läsning