Många mår dåligt i finska skolan i Tallmo

ORO. Trots problem med inomhusluften anset hälsoskyddet att elever och personal kan fortsätta i Talman koulu tills sommarlovet börjar. Bild: Maarit Lehto

Elever undervisas hemma eller har flyttat till andra skolor. Föräldrarna vill att kommunen evakuerar eleverna.

Föräldrarna till elever i den finska skolan i Tallmo, Talman koulu, är på upprorsstigen och kräver att Sibbo kommuns bildningsväsende omgående hittar alternativa lokaler för resten av läsåret.

I vintras genomfördes omfattande undersökningar av konstruktionerna, inomhusluften och VVS-tekniken. Resultatet var att ett klassrum stängdes, och man beslutade att skolan renoveras i sommar så att verksamheten kan fortsätta tills det byggs ett nytt skolcentrum i Tallmo. Föräldrarna informerades om planerna i januari.

Hälsoskyddet har varit inkopplat hela tiden och anser att skolan kan fortsätta sin verksamhet i de nuvarande lokalerna fram till sommarlovet.

Enligt Sipoon Sanomat mår såväl personal som elever dåligt av inomhusluften fortfarande. Elever som undervisas hemma och som har flyttat till andra skolor mår bättre.

Jag tror inte att något har förändrats sedan i vintras men är medveten om oron.

Vart placera eleverna?

Bildningsdirektör Kurt Torsell säger sig vara överraskad att diskussionen om skolan inomhusluft plötsligt flammade upp förra veckan.

– Vi tar givetvis signalerna om symtom på grund av inomhusluften på största allvar. Jag har diskuterat med kommundirektören och vi måste vid behov ordna en ny träff med föräldrar och personal för att kolla vad läget är, vad som har hänt och vad som bör kan göras.

Ville-Veikko Lallukka, fastighetsansvarig, är också överraskad av beskedet att många mår dåligt i skolans fastigheter.

– Jag tror inte att något har förändrats sedan i vintras men är medveten om oron. Det är svårt, för att inte säga nästan omöjligt, att hitta ersättande lokaler för de två månader som är kvar av läsåret.

Baracker har nämnts som en möjlighet men det tar flera månader innan man får dem, säger Lallukka. Mårtensby skola har också nämnts, men i praktiken är det svårt att flytta eleverna dit. Man måste planera för matserveringen och transporter.

Den här veckan har vårdnadshavare och personal fått svara på en enkät om skolans inomhusluft. Chefsläkaren, bildningsväsendet och företagshälsovården tar ställning till eventuella åtgärder när man fått svaren från enkäten.