Många kallelser till läkare kom inte fram i tid

Den skriftliga kallelsen till läkarbesöket vid Borgå sjukhus kan lätt komma på avvägar. Många av sjukhusets barnpatienter, eller egentligen deras föräldrar, får ändå sina kallelser elektroniskt, via patientportalen Maisa. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Köerna till sjukhusen har vuxit under året på grund av coronaåtgärderna. Situationen blir inte bättre av att tusentals kallelser till HUS-sjukhus, också till Borgå sjukhus, försenades rejält inför jul. Elektroniska kallelser kunde vara lösningen.

Ett brev med kallelse till läkare och laboratorium vid Borgå sjukhus daterat den 11 december anlände till adressaten först den 29 december. Enligt kallelsen borde patienten ha besökt laboratoriet för...