Många frågor men få svar om kemikalieterminalen i Valkom

Valkomborna var väldigt engagerade i ett informationsmöte som arrangerades om den planerade kemikalieterminalen i hamnen. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Ett sextiotal personer deltog i tisdagens virtuella möte om planerna på en kemikalieterminal i Lovisa hamn. Frågorna haglade när programmet för miljökonsekvensbedömningen presenteras.

Det stod klart från början att diskussionen endast handlar om programmet för miljökonsekvensbedömning. Frågor om företaget bakom terminalen vägrade man från arrangörshåll att besvara.Rent innehållsmäs...