Många fördelar när unga och äldre bor tillsammans

I Sverige kallas den för den finska lösningen, modellen där unga flyttar in i ett servicehus för äldre. De äldre får stimulans, de unga får ett billigt boende.

Modellen finns sedan några år i en del äldreboenden i Helsingfors, men ursprungligen kommer idén från Nederländerna, som ett sätt att lindra ensamheten bland äldre.

Nu hakar Borgå på trenden, och öppnar upp för två unga i åldern 18–25 år som ska få bostad i Äppelbackens servicecenter. De unga förbinder sig att umgås med de äldre minst tre timmar i veckan, och får en etta med eget kök, toalett, dusch och balkong. Hyran är densamma som de äldre invånarna betalar, men ändå förmånlig med tanke på Äppelbackens centrala läge. Även läget torde göra sitt för att väcka ungas intresse för den här möjligheten. Bostäderna kan man söka i april, och då visar det sig om Borgåungdomarna tänder på konceptet.

Det är inte så länge sedan som flera generationer bodde under samma tak i Finland, och i många länder är det fortfarande en självklarhet att familjerna tar hand om sina äldre. I dagens urbaniserade värld där unga flyttar till de större städerna efter studieplats och arbete har det lett till att banden mellan olika generationer inte är så täta som tidigare.

När unga lever i närheten av äldre finns det goda möjligheter att dela med sig av erfarenheterna. Ungdomarna kan dela med sig av sina kunskaper som till exempel att mejla och använda sociala medier men också att inviga de äldre i de yngre generationernas värld av konst och kultur, för att nämna några exempel. Även de äldre har mycket att bidra med när gemenskapen ökar.

Många av oss, både äldre och unga, lever i en slags bubbla i dag där vi umgås främst med likasinnade och med personer i vår egen ålder. Många barn växer upp utan kontakter med äldre människor. När möten över generationsgränserna blir ovanligare leder det också till att det blir svårare att förstå den verklighet som andra lever i. Vi vill väl inte ha ett samhälle där generationerna lever i två helt olika världar?

Att erbjuda bostäder åt unga på ett äldreboende är ett bra initiativ. Umgänge över generationsgränserna kan främjas på många sätt, till exempel genom att placera skolor, daghem och seniorboende i samma hus eller kvarter. Det finns också en växande trend i Europa att äldre och medelålders bor tillsammans i generationskollektiv. Inte en dum idé för att bryta ensamhet och skapa gemenskap.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning