Många fler småbarn än väntat behöver dagisplats i höst

HUS FÖR NY DAGISGRUPP. Trähuset vid Brunnsgatan har konditionsgranskats och granskats av en mögelhund. Under sommaren tätas fogar i tak och golv, ventilationen förbättras och wc-utrymmena förnyas. Bild: Kristoffer Åberg

I Borgå måste man med snabb tidtabell inrätta tre helt nya daghemsgrupper. Vårens besked till familjerna om förskoleplatser och dagvårdplatser försenas.

Bristen på daghemsplatser är störst i centrum och på Gammelbackaområdet. Därför är förslaget nu att inrätta en ny svensk daghemsgrupp, för barn under 4 år, i det trähus vid Brunnsgatan, mitt emot Sago...