Många fler än tidigare röstade på förhand

FÖRHANDSRÖSTNING. Bild: Kristoffer Åberg

Borgåborna röstade flitigast på förhand av alla östnylänningar. Förhandsröstningen avslutades på tisdagskvällen.

38,9 procent av de röstberättigade i Borgå har avgett sin röst under förhandsröstningen. Det betyder närmare 5 procentenheter fler än i riksdagsvalet för fyra år sedan och en betydligt större andel än i Nyland i medeltal, 31,2 procent.

Nästan lika mycket ökade förhandsröstningen i Sibbo där 31,8 procent av de röstberättigade redan har röstat.

I Lovisa har exakt 30 procent förhandsröstat och i Lappträsk 29,2 procent.

Erfarenheterna från tidigare val har ändå visat att man inte kan dra några slutsatser om den slutliga röstningsaktiviteten utifrån förhandsröstningen. Trenden har i stället varit den att en allt större del av de som röstar gör det på förhand och allt färre ställer upp på den egentliga valdagen som infaller nu på söndag.