Många fler än tidigare röstade på förhand

FÖRHANDSRÖSTNING. Bild: Kristoffer Åberg

Borgåborna röstade flitigast på förhand av alla östnylänningar. Förhandsröstningen avslutades på tisdagskvällen.

38,9 procent av de röstberättigade i Borgå har avgett sin röst under förhandsröstningen. Det betyder närmare 5 procentenheter fler än i riksdagsvalet för fyra år sedan och en betydligt större andel än i Nyland i medeltal, 31,2 procent.

Nästan lika mycket ökade förhandsröstningen i Sibbo där 31,8 procent av de röstberättigade redan har röstat.

I Lovisa har exakt 30 procent förhandsröstat och i Lappträsk 29,2 procent.

Erfarenheterna från tidigare val har ändå visat att man inte kan dra några slutsatser om den slutliga röstningsaktiviteten utifrån förhandsröstningen. Trenden har i stället varit den att en allt större del av de som röstar gör det på förhand och allt färre ställer upp på den egentliga valdagen som infaller nu på söndag.

Mer läsning