Många byggjobb både före och efter skolstart i höst

MÅNGA PROJEKT. Börje Boström har en lång rad av byggprojekt att hålla ordning på i höst. Bild: Alexandra Karlsson

Från den här hösten framåt minskar behovet av baracker i Borgå stad. Det lovar lokalitetsdirektör Börje Boström.

Skolstarten närmar sig och i Borgå är det många skolor som repareras, saneras eller så byggs helt nya skolhus. Sällan har så här många projekt åtgärdats samtidigt. En stor del av undervisningen i Borgå kommer att ske i baracker.

Eleverna vid Lyceiparkens skola ser ändå ett slut på sitt barackliv som inleddes för två år sedan.

Den sanerade och renoverade skolan ska vara inflyttningsklar efter höstlovet i mitten av oktober. Just nu pågår febril aktivitet i så gott som alla delar av skolhuset.

– Det har uppstått en del tilläggsarbeten som kan påverka tidtabellen, säger lokalitetsdirektör Börje Boström. Men vi har mycket människor i arbete.

Lyftkranar lyfter in byggmaterial, skåp skruvas fast och byggdammsugaren surrar. Ytterväggarna har rivits in till de bärande pelarna. Nu får de lager med värmeisolering, nät och på det värmerappning. De nya ytterväggarna är vita.

– Alla ytor i skolans äldsta del är förnyade. Rumsindelningen har också gjorts om här och var och väggar har flyttats, säger Boström.

Fönster mot parken

För den tillfälliga besökaren är den nya matsalen i Lypa mest iögonenfallande. Dörrarna ut till Skepparegatan finns inte mer. I stället går det fönster från golv till tak. Det tidigare auditoriet är rivet och utgör nu en del av matsalen. Utsikten mot Rosenparken och gymnasiet bakom den är fin, eller blir fin när barackerna som nu fyller upp parkens södra del avlägsnas.

– Matsalen blir på det här sättet en lugnare plats, säger Boström. Auditoriet försvinner men vi kommer att bygga en scen. Både matsalen och gymnastiksalen intill kan användas på kvällar och veckoslut, var för sig eller tillsammans. Här byggs också ett litet kök där man kan koka kaffe för olika slag av kvällstillställningar.

I matsalen blir det mycket högt i tak och fönster i väggarna från andra våningen ger insyn på ett nytt sätt. Från en korridor i andra våningen kan man också se ner i gymnastiksalen. En del av dörrarna in till rummen är försedda med fönster.

Några rum har flexibla mellanväggar som gör det möjligt att skapa större undervisningsutrymmen vid behov, allt i enlighet med de nya pedagogiska kraven.

Källaren orörd

Skolans ventilationsapparater fyllde tidigare några kvadratmeter golvyta. Vid renoveringen har man installerat tre stora ventilationsmaskiner som behöver lika mycket utrymme som en mindre industrihall.

– Vi behöver fler maskiner eftersom det finns olika krav på ventilationen i olika utrymmen, säger Boström. Nu kommer luften att räcka till för alla i huset.

De nya maskinerna tar tillvara värmen i den luft som ska blåsas ut från huset.

Tidigare hade skolan två klassrum i källarvåningen men de kommer inte mer att användas.

– Vi har inte gjort något åt källaren, säger Boström. Vi kan inte garantera att vi kan få den helt i skick. I fortsättningen kan källaren endast användas som lager.

Renoveringen och saneringen av Lyceiparkens skola har ett anslag på drygt 10 miljoner euro. Men litet till behövs.

– Under arbetets gång har vi stött på oväntade problem, säger Boström. Det visade sig till exempel att det fanns så gott som ingen värmeisolering alls under gymnastiksalen.

Kostnaderna för Lypas baracker uppgår enligt Boström till mellan 600 000 och 800 000 euro.

Återanvändning

Om allt går som planerat kan Lypa alltså flytta ut från barackerna i oktober. Men det betyder inte att barackerna rivs och flyttas bort. Nya inflyttare väntar.

Linnankosken lukios sanering inleds efter sportlovet 2017 och då ska hela skolan utrymmas. Sex klasser får plats i WSOY-huset och kan flytta dit redan nu vid skolstart. Resten av de finska gymnasieeleverna flyttar in i Lypas baracker.

På samma sätt kommer man att återanvända de baracker som inhyser Gammelbacka daghem. Vattentaket på nya Gammelbacka daghem är nu klart och inflyttning blir det vid årsskiftet. Då flyttar Pepot daghem in i barackerna i stället.

– Jag är optimist och tror att vi inte behöver skaffa fler baracker till Borgå, säger Börje Boström. Allt efter som skolrenoveringarna och skolbyggena kan avslutas kan vi tömma allt fler av dagens baracker.

En stor ansamling av baracker står i Vårberga. Grunden har i dagarna gjutits för den nya skolbyggnaden för Vårberga skola och Kevätkummun koulu.

Näse skola har fått sina baracker som ska vara inflyttningsklara vid skolstart. Barackerna står där det gamla daghemmet fanns, och ska inte vara i vägen för de kommande byggprojekten.

Ströhös pålar

I många skolor har man under sommaren gjort mindre reparationer inför skolstarten. Så till exempel i Strömborgska skolan där man har hittat gamla formbräder under källargolvet. De bräderna har nu tagits bort.

Nu kontrolleras också pålarna under skolhuset och deras skick. Det här trots att man räknar med att skolan kan flytta ut 2019, till den nya västra enhetsskolan.

– Huset ska bevaras och saneras för andra ändamål, säger Boström.

Tulliportin koulu har genomgått en teknisk reparation. Den behövdes eftersom huset byggdes redan 1992.

Keskuskoulus gymnastiksalsgolv har rivits. Eftermiddagsklubbens utrymmen som ligger under gymnastiksalen kommer att vara renoverade till skolstart, då Finnby daghem flyttar in. Eftis flyttar ut i baracker på gården.

Pannrummet i Kvarnbackens skola har reparerats i sommar. Och för alla som undrar, ventilationen i Kvaba kommer att hållas i gång hela tiden.

– Vi har den principen att skolor med konstaterade inomhusluftproblem ska ventileras dygnet runt och året runt, säger Boström.

Nya pengar för Grännäs

Det finns också skolprojekt som ännu väntar på startskott.

I Grännäs skola har en renovering och tillbyggnad redan länge funnits med i planerna, men ingenting har ännu förverkligats.

– Vi har inga pengar för Grännäs i höst, säger Boström. De pengar som var reserverade gick till andra projekt.

– Tidigast sommaren 2017 kan vi komma i gång med arbetena vid Grännäs skola.

Skolbygget i Tolkis, där de slutliga politiska besluten togs först i slutet av juni, kan tidigast starta vid årsskiftet.

– Där har vi tänkt, men det är än så länge bara lokalitetsledningens tanke, att nybygget först kunde användas av både den finska och den svenska skolan, säger Boström. En del av undervisningen kunde ske i barackerna och en del i nybygget.

– Eftersom Tolkkisten koulu måste utrymmas helt och hållet innan vi kan börja med de byggarbeten som krävs skulle det annars bli en oskäligt lång period för Tolkis skola i baracker.

Tolkis skola börjar sitt fjärde år i baracker nästa vecka.

Det är inte bara Gammelbacka daghem som snart är inflyttningsfärdigt.

Nya Tallberga daghems första våning är klar. Daghemmet som ska få totalt åtta grupper, ett riktigt stort daghem alltså, ska byggas i två våningar och blir klart för inflyttning våren 2017.

I Majberget byggs också ett daghem i två våningar, för sex daghemsgrupper. Det daghemmet står klart sommaren 2017.

Byskolorna avgörs i höst

Många stora projekt och många små kräver både stora arbetsinsatser och mycket pengar.

– När vi gjort alla nu planerade investeringar, på ungefär 100 miljoner euro, kommer läget att vara mycket bättre än det är i dag, säger Börje Boström.

Men ännu återstår ett viktigt beslut, det om vilka byskolor ska få leva kvar och vilka som kommer att dras in.

– I september håller beslutsfattarna i Borgå en aftonskola kring den nya skolnätsutredningen, säger stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti. Där bekantar vi oss med situationen för att kunna ta beslut senare på hösten.

Målet är att fullmäktige ska fatta ett avgörande om byskolornas framtid senast vid budgetmötet i november.

– Man måste räkna med investeringar på ungefär 5 miljoner euro per byskola som ska bevaras, säger Boström.

Enligt den godkända budgeten för 2016 ska staden investera för totalt 46,2 miljoner euro under 2016.

Av den summan står bildningssidans husbyggnad för 34,16 miljoner euro.

Bildningssidan bygger för 24 miljoner euro 2017.

Investeringstakten mattas av: 14 miljoner euro 2018, 9 miljoner euro 2019, 3 miljoner euro 2020.