Många besökte maritimcentret Vellamo

110 000 besökare gästade maritimcentret Vellamo i Kotka år 2016. Det är en ökning på drygt 10 000 besök sedan året innan.

Utställningar av hög kvalitet och lockande evenemang under hela året ligger som grund för Vellamos växande besökssiffror. Av besökarna var över 46 000 sådan som riktade in sig på utställningar, evenemang och möten medan de övrigas fokus låg på maritimcentrets museala avdelning.

Vellamo lockade i synnerhet barn och ungdomar: man räknar med att andelen icke-myndiga besökare ökade med mera än 4 000 år 2016. Gruppen stod med andra ord för nästan hälften av fjolårets besökarökning. Från Vellamos sida uppger man att bland annat kulturstigar, pedagogiska teaterföreställningar och olika verkstäder fick barn och unga på fötter.

Under 2016 ordnades sammanlagt 112 evenemang på Vellamo mot 81 året innan. Ett uppsving åt besökarmängden gav bland annat jazzkonserterna, och andra musikevenemang, som ordnades i den så kallade båthallen. En publikmagnet var också de vetenskapliga Tietoherkku-föreläsningarna.

Maritimcentret Vellamo ligger i hamnen i Kotka. ÖN

Mer läsning