Månadssparande

Att placera månatligen i fonder är det absolut effektivaste sättet att skapa sin förmögenhet.

Principen är exakt densamma om du väljer att spara i aktivt förvaltade fonder eller i förmånliga indexfonder och ETF (börslistade fonder).

I en fond är medlen väl diversifierade. Utgångsmässigt placerar en fond i tiotals, ibland i hundratals olika objekt. Det betyder att enskilda innehav inte påverkar fondens utveckling alltför mycket, utan det är mera helheten som avgör.

För att ytterligare sprida risken är det till fördel att man tar några olika fonder som placerar på olika sätt eller på olika marknader. Då minskar också risken att den marknad man väljer sen ändå heller inte fungerar. Man kan gå enligt geografi såsom USA, Europa och tillväxtmarknader, men man kan också gå enligt tema som till exempel förnybar energi, teknologi och människans åldrande.

Då man sparar regelbundet minskar man risken att placera i "fel tid". Då man ser historiskt på vad som är "rätt tid" märker man att börsen är väldigt korta perioder på toppen eller på botten. En månadssparare kommer alltså att köpa majoriteten av sina fondandelar till helt andra priser än dessa.

Om summan alltid är samma minskar köpkraften när fondens värde stiger. Man har helt enkelt inte råd med så många andelar eftersom summan inte ändrar. Däremot när fondens värde sjunker ökar köpkraften och man får allt fler fondandelar. Över tid får man räkna med att börsen stiger vilket innebär att man får allt färre andelar ju längre man placerar. Det här är en bra orsak till att börja i tid och att höja sparsumman något ett par gånger per år, till exempel med en euro eller två.

Månadssparandet ger vanligtvis bästa möjliga resultat då man inleder sparandet sent i en uppgång eller på toppen. Då kommer varje ny rat att införskaffas till allt lägre pris efter hand som börsen sjunker. Det betyder att de rater du tidigare köpte är på minus och minuset ökar undan för undan då börsen sjunker.

Psykologiskt är det här svårt att förstå. Vår hjärna är inte programmerad att tycka om kursnedgångar. Vi är till sinnet bland annat jägare och samlare. Råvaran till placerandet, det vill säga summan vi placerar, kommer från jagandet, via vårt förvärvsarbete. Då vi en gång fått ihop ett byte, en samling, så känns det otroligt frustrerande när bytet vi samlat plötsligt smiter i väg i form av värdenedgång.

Ekonomiskt sett är saken dock fullständigt klar. När vill du köpa dina skor? Till fullt pris eller på rea? Och det är det här det handlar om, köpkraften, du vill ju köpa till "rätt pris". Därför blir det väldigt sällan "fel tid" att köpa, det handlar om en handfull enskilda rater i slutet av en uppgång. Det kan vi nog leva med om alla andra blir köpta i "rätt tid".

Det är dock som svårast att hålla fast i ett månadssparande när kurserna sjunker, eftersom rädslan får ett stadigare grepp om oss. Stäng då datorn och gå ut och njut av vädret i stället. Värdet på de i "fel tid" köpta andelarna återhämtar sig ändå förr eller senare.

Sven-Eric Holmström är placeringscoach och utbildar