"Man grovtrampar på barnens rättigheter"

Bild: Kristoffer Åberg

– Att höra barnen var bara en formalitet, beslutet om att de ska bort från Sibbo var redan taget. Det anser Lars Ådahl som är ytterst kritisk till hur Sibbo och NTM-centralen skött situationen med de elva minderåriga flyktingarna i kommunen.

Lars Ådahls familj fungerar som stödfamilj för ett syskonpar som ursprungligen kommer från Afghanistan. Systern som är 18 år bor i egen lägenhet i Sibbo medan hennes 14-åriga bror är en av de elva minderåriga flyktingar som hotas av att bli bortflyttade från kommunen då familjegrupphemmet Kotimäki i Mårtensby stänger den 1 december. Som ÖN tidigare skrivit beror stängningen på att Närings, trafik och miljöcentralen i Nyland drog bort statsfinansieringen från Kotimäki eftersom man vill sammanföra de minderåriga flyktingarna i Nyland till ett färre antal enheter då behovet av familjegrupphem minskat. Som resultat av den indragna statsfinansieringen sade Sibbo kommun å sin sida upp avtalet med serviceproducenten i Kotimäki.

Ådalh anser att NTM-centralen och kommunen hanterat situationen på ett ur de unga flyktingarnas synvinkel helt oacceptabelt sätt. Från kommunens sida har man framhållit vikten av att ungdomarnas egen vilja ska höras men sättet på vilket det här genomfördes ger Ådahl inte mycket för.

– Alla barnen har sagt att det är deras önskan att få stanna i Sibbo. Men under mötet då barnen hördes gick NTM-centralens representant fram till barnen och sade "du får inte stanna i Sibbo utan du ska flytta till en av de omgivande kommunerna". Det är uppenbart att det bara var en formalitet att höra barnen, beslutet var redan fattat. Barnens juridiska ombud protesterade, vi stödfamiljer har protesterat på vårt håll. Även personalen på Kotimäki anser att det är olyckligt att avbryta integrationsprocessen som pågått i två år.

Ådahl anser sig också ha fått felaktiga uppgifter av kommunen.

– När jag kontaktat kommunen och socialmyndigheterna har man försäkrat att kommunen och NTM-centralen förhandlar om saken, men så vitt jag vet sker det första mötet i dag (läs: måndagen).

"Inte längre en NTM-fråga"

Ådahl säger att då de minderåriga flyktingarna kom till Sibbo för två år sedan togs de väl emot av kommuninvånarna.

– Sibboborna samlade in förnödenheter åt dem och barnen har inte orsakat några olägenheter alls. De har gått i skola i Nickby och etablerat kontakter med andra unga och med personalen på biblioteket och ungdomsgårdarna samt förstås med ledarna på Kotimäki. Allt efter att de unga fyllt 17 eller 18 år har de flyttats till en flyktingförläggning eller till egna lägenheter i Sibbo.

Ådahl hänvisar till den rättelseyrkan mot kommunens beslut om att säga upp avtalet för Kotimäki som bland andra Oili Grönroos (ÖN, 22.9) varit med om att skriva.

– Den har ännu inte behandlats av kommunen, så ärendet är inte alls slutbehandlat.

Han anser att frågan inte längre handlar om ifall Sibbo får statsfinansiering eller inte.

– Jag tycker inte det är en NTM-fråga, det handlar om barnskydd. Man grovtrampar på barnens rättigheter, därför har jag aktiverat mig.

I en intervju i ÖN i september sade social- och hälsovårdsutskottets ordförande Micaela Röman att man inte kan bygga upp ett eget system i Sibbo vid sidan av den etablerade modellen för statsfinansiering. "Vi kan inte ta på oss ytterligare utgifter i miljonklasser", sade Röman.

Ådahl hävdar att det inte stämmer att kommunen inte skulle ha råd att ta hand om elva minderåriga flyktingar.

– Frågar man kommunens invånare så har vi visst råd med det. Alldeles klart.

Hur skulle han då vilja lösa situationen? Ådahl säger att stödfamiljerna framfört olika förslag.

– Man kunde sluta ett nytt avtal med serviceproducenten och skapa en mindre enhet närmare Nickby där barnen går i skola. Eller så kunde man låta stödfamiljer ta hand om dem. Åtminstone hittills har kommunen inte presenterat några bättre lösningar.

"Finns olika åsikter"

Leena Kokko som är direktör för social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo säger att man i samarbete med NTM-centralen utreder olika alternativ för att lösa situationen med de minderåriga flyktingarna.

– Den 23 oktober ska vi presentera vad vi kommit fram till för social- och hälsovårdsutskottet.

Hon säger att Ådahl har rätt så till vida att det första mötet mellan kommunen och NTM-centralen kring samma bord ägde rum först på måndagen.

– Men det betyder inte att vi inte skulle ha haft kontakt tidigare via andra kanaler. Jag anser att vi har en bra dialog med NTM-centralen.

När det gäller påståendet om att det bara var en formalitet att höra flyktingarna säger Kokko att det är en fråga det råder olika åsikter om.

– Vår socialarbetare som var på plats sade att de unga flyktingarna informerades om vad ett hörande innebär och därefter fick de berätta om de önskar stanna i Sibbo. Först efter det här informerade NTM-centralens representant om beslutet enligt vilket de hamnar att flytta från kommunen. Det här sist nämna har väckt kritik trots att det ju stämmer att ett sådant beslut finns. Vår socialarbetare anser att hörandet ändå gick korrekt till och att vi fick veta vad de unga har för önskemål. Önskemålen tar vi i beaktande när vi förhandlar.

Vilka alternativ som finns på bordet vill Kokko inte gå in på, men hon försäkrar att man arbetar med frågan dagligen.

– Jag har också fått e-post där folk misstänker att kommunen inte gör något, men det stämmer inte.

Mer läsning