"Man gör som alltid tills man är tvungen att förändras" – krisen kan leda till utveckling i skolan, säger expert

Professor Kirsti Lonka tror att situationen kan tvinga samhället in i nya sätt att göra saker digitalt. Foto: Helsingfors universitet Bild: Helsingfors universitet

I stället för att ta bort telefonen borde vi lära ungdomarna ta kontroll över den och använda den i lärandet, säger Kirsti Lonka som är expert på digitalisering inom pedagogiken.

Lärarna delar ut böcker och hemuppgifter och skickar e-post, men kan ännu inte utnyttja de digitala hjälpmedlen. Det säger Kirsti Lonka som är doktor i psykologi professor i pedagogisk psykologi vid Helsingfors universitet.

Samtidigt kan eleverna göra nästan vad som helst bara med sin mobiltelefon.

– Ofta har eleverna bättre kunskaper i de digitala verktygen än lärarna.

Hon säger att lärarna ännu inte hunnit lära sig nya sätt att undervisa över nätet. Lärarna är bra på den personliga kontakten men kan inte hantera situationen som kommit på väldigt plötsligt.

– Det är stressigt att lära sig nya sätt att undervisa. Här krävs lite tålamod.

Självreglering en nyckel

Digitaliseringen och skolan är ett par som delar åsikter, starka åsikter. Det är så upphetsade känslor att en meningsfull diskussion blir svår. Ofta är skolan och vardagen två vitt skilda världar.

– Det finns en klyfta mellan det som sker i skolan och utanför skolan.

Det syns i att lärarna har problem med distansundervisning medan barnen är du med det digitala.

Ungdomar är färdiga för distansundervisning men de saknar självreglering, säger Lonka. Frestelsen är stor att hoppa över till sociala medier.

– I stället för att ta bort telefonen borde vi lära ungdomarna ta kontroll över den och använda den i lärandet.

Lonka vill att vi talar om ersättande undervisning i stället för distansundervisning. I stället för att sitta ensamma med papper, penna och böcker borde lärandesituationen vara en social upplevelse.

Det finns många lärare som redan är bra på att skapa en fungerande gruppkommunikation på distans, men variationen är stor. För de lärare som inte känner att de hänger med kan skammen bli stor.

Kirsti Lonka säger att variationen skapar en ojämlik situation där vissa får bättre förutsättningar att lära sig än andra. En distansundervisning som baserar sig på att läsa material på egen hand sätter hård press på föräldrarna.

– För många lärare är hemundervisning fortfarande samma sak som att eleven läser läxor hemma.

Bland lärarna är det inte åldern som avgör, snarare attityden.

Det borde omedelbart forskas i detta, säger hon. Just nu är situationen dock svår eftersom krisen kom så plötsligt att ingen hann förbereda sig. Forskningsprojekt kräver oftast mer långsiktig planering och finansiering.

– I en krissituation bryr sig ingen om forskningen om det så inte gäller vacciner eller någonting annat relaterat till viruset.

Ljus i tunneln

Den svåra situationen som skolan hamnat i kan också leda till något bra. Enligt Lonka finns det gott om forskning om ett akut behov som skapats av en avvikande situation ändrat på invanda mönster.

Kirsti Lonka tror att situationen kan tvinga samhället in i nya sätt att göra saker digitalt.

– Man gör som man alltid gjort tills man är tvungen att förändra sig.