"Man borde få välja" - Digitala anmälningar om rösträtt väcker irritation

Rita Lönnroth är en av de finländare som fått sin anmälan om rösträtt i kommunalvalet via tjänsten suomi.fi. Bild: Kristoffer Åberg

Anmälan om rösträtt i det kommande kommunalvalet har börjat droppa in i mångas postluckor redan. Att en del får den som brevpost och andra får den endast i digital form har väckt förvirring.

Om man har aktiverat tjänsten suomi.fi så får man anmälan om rösträtt i kommunalvalet digitalt via tjänsten, inte via brevpost.

Borgåbon Rita Lönnroth var förbryllad när många av hennes bekanta fick anmälan om rösträtt via posten medan hon själv fått den digitalt via tjänsten suomi.fi.

– Beträffande såväl skattedeklaration som röstningsbrev önskar jag att människorna själva skulle få välja i vilken form de erhåller meddelanden. Jag tror också att valdeltagandet kan påverkas av sättet myndigheterna gör reklam för kommunalvalet, säger Lönnroth.

Ett samtal till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (fd. Befolkningsregistercentralen) ger klarhet i varför vissa finländare fått sin anmälan om rösträtt digitalt.

– När man aktiverar suomi.fi så betyder det också att man i framtiden kommer att få alla meddelanden från de finska myndigheterna digitalt via tjänsten, säger Anne Sänkiaho vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tjänsten kräver en aktivering, så de som inte tagit suomi.fi i bruk kommer alltså att få anmälan om rösträtt i postluckan, på samma sätt som tidigare.

Man blir informerad om att framtida myndighetsmeddelanden kommer att komma via tjänsten då man tar den i bruk.

– Man blir informerad om att framtida myndighetsmeddelanden kommer att komma via tjänsten då man tar den i bruk, men det är många som missar denna detalj. Det är rätt så vanligt att folk ringer upp oss och frågar varför man inte fått olika meddelanden från myndigheterna som brevpost, säger Sänkiaho.

Lönnroth är inte övertygad om det här förfarandet.

– Eftersom man inte kan rösta elektroniskt och inte heller släpa datorn med till röstningsstället, känns det tokigt att bara få anmälan om rösträtt elektroniskt, säger Lönnroth.

Ny tjänst för många

Tjänsten suomi.fi är fortfarande rätt så obekant för många. Endast omkring en åttondel av den totala mängden röstberättigade har aktiverat tjänsten.

Det handlar om en onlinetjänst där alla offentliga förvaltningstjänster och transaktionskanaler finns. Suomi.fi är en informationskanal om offentliga tjänster som tillhandahålls av exempelvis myndigheter, institutioner, kommuner eller statligt ägda företag.

Anmälan om rösträtt anländer senast 24 dagar före valdagen som är den 13 juni.

Om man aktiverat tjänsten suomi.fi så kommer anmälan digitalt.

Annars får man anmälan via brevpost.

I hela Finland finns det 4 464 796 röstberättigade i det kommande valet.

587 155 av dem har tagit tjänsten suomi.fi i bruk.