Målsättning: färre aborter och icke-önskade graviditeter

GRATIS. I Lovisa och Lappträsk vill man erbjuda avgiftsfria preventivmedel till alla under 25 år från och med början av februari. Bild: Mostphotos

På torsdag klarnar det slutligen om unga under 25 år får gratis preventivmedel i Lovisa och Lappträsk.

Såväl social- och hälsovårdsministeriet som Institutet för hälsa och välfärd, Befolkningsförbundet och Barnmorskeförbundet rekommenderar kommunerna att erbjuda gratis preventivmedel för unga.

Bland annat i Borgå, Sibbo, Askola, Helsingfors, Vanda, Åbo, Nokia och Rovaniemi har man följt den här rekommendationen och unga under 25 eller under 20 år har möjligheten att få preventivmedel gratis.

I Lovisa lämnades i början av fjolåret in en fullmäktigemotion om att även Lovisa och Lappträsk ska erbjuda gratis preventivmedel till unga under 25. I budgeten för 2019 har 50 000 euro reserverats för ändamålet.

Syftet är att minska antalet aborter och icke-önskade graviditeter samt att minska förekomsten av könssjukdomar. Dessutom vill beslutsfattarna förbättra den sexuella hälsan hos unga.

Rådgivning behövs

I beslutsmaterialet konstateras att endast gratis preventivmedel inte är tillräckligt, man bör även satsa på sexualrådgivningen.

Till de avgiftsfria preventivmedlen hör bland annat p-piller, p-plåster, p-ringar, spiraler, p-stavar och kondomer. Preventivformen väljs alltid tillsammans med den unga. Efterhandspreventionen är också avgiftsfri. För hormonell graviditetsprevention krävs en bedömning av en yrkesutbildad person inom hälsovården.

Grundtryggnetsnämnden tar ställning i frågan på torsdag. Enligt beslutsförslaget erbjuds gratis preventivmedel för unga under 25 i Lovisa och Lappträsk från och med den första februari.

Mer läsning