Malms-Tepponen: Vi uppskattar närproducerat

NYBYGGE. Centralköket i Harabacka blir snart färdigt och från och med februari inleds matproduktionen. Bild: Kristoffer Åberg

Direktionen för Affärsverket Borgå lokalservice behandlar vid sitt möte den 26 september fullmäktigemotioner i anslutning till kosten, översikten av byggandet av centralköket samt affärsverkets budgetförslag.

Direktionen återremitterade på mötet i augusti fullmäktigemotionerna i anslutning till användning av halvfabrikat och ökning av närproducerad mat för ny beredning. Samtidigt godkände direktionen protokollsanteckningen som gäller utarbetandet av en matstrategi.

– Principerna som styr kostservice för skolor och daghem har fastställts i handboken Riktlinjer för bespisning och kostutbud i Borgå, säger affärsverkets verkställande direktör Annika Malms-Tepponen i ett pressmeddelande.

Riktlinjerna har nyligen uppdaterats så att de motsvarar de nya nationella näringsrekommendationerna.

Behandlingen av de nya riktlinjerna inleds i bildningsnämnden i november.

Affärsverket uppskattar närproducerat

Det nya centralköket blir snart färdigt och tas stegvis i användning från februari 2018. Tillagningen av huvudrätterna för skolor och daghem flyttas till centralköket. Serviceköken tillreder måltiderna – centralköket fungerar i bakgrunden. Måltidstjänsterna för social- och hälsovårdstjänsterna lämnas i det här skedet i en separat resultatenhet eftersom det i anslutning till social- och hälsovårds- och landskapsreformen fortfarande finns många öppna frågor också när det gäller stödtjänsterna.

– Vi tillreder cirka 1,3 miljoner skolmåltider per år och vi behöver därför stora mängder livsmedel. Vi använder högklassiga råvaror som till hög grad är av inhemskt fabrikat. Allt kött som vi använder är inhemskt, berättar kostservicechef Birgitta Creutziger.

– Vi uppskattar närproducerat och strävar allt mer efter att skapa kontakt med lokala producenter. Vi har nu inbjudit producenter i Borgå till en gemensam utvecklingsdag som de kan anmäla sig till senast den 22 september. Inbjudan har också nationellt väckt ett stort intresse, säger Malms-Tepponen.

– Det är fint att vi redan nu kan erbjuda färskbröd från bagerier i Borgå. Det här är möjligt också på grund av vårt nuvarande upphandlingsavtal.

Skolmatens kostnader är på medelnivå

Enligt prisjämförelsen som Utbildningsstyrelsen publicerade i april är kostnaderna för skolmaten i Borgå i genomsnitt på samma nivå som i andra kommuner i storlek med Borgå.

– Om kostnaderna var på samma nivå som i den dyraste kommunen enligt jämförelsen, skulle bildningssektorn årligen behöva 6,3 miljoner euro mer pengar för skolmat.

I samband med godkännandet av budgeten beslutar stadsfullmäktige med vilka ekonomiska resurser affärsverkets kunder, det vill säga skolor och daghem kan köpa mat. Affärsverkets budget grundar sig på det servicebehov som kunderna angett och tillgängliga anslag.

Affärsverkets omsättning beräknas vara 18 226 000 euro år 2018, vilket är på årets nivå.