Målet är sunda lokaler inom tio år

Regeringen ser äntligen ut att inomhusluftproblemen på allvar. Men det är ännu öppet vad det betyder i praktiken för kommunerna.