Målet är kortare vårdtider vid sjukhuset

Speciellt den inremedicinska avdelningen vid Borgå sjukhus är ofta överbelastad. Något måste göras och lösningen verkar vara kortare vårdtider på sjukhus och mer vård i hemmet.

Under 2018 har Borgå sjukhus fått tampas med en hel del problem, bland annat remisser som inte hittat fram och brist på läkare vid den nya ögonenheten. Personaldimensioneringen i övrigt har också varit föremål för en del diskussioner. Vid Borgå sjukhusnämnds möte före jul fick nämnden ta del av årsgenomgången.

I operationssalarna har det tidvis under 2018 rått direkt patientbrist på grund av problem med remisserna.

– Remissituationen har nu blivit bättre, säger nämndens ordförande Irmeli Hoffrén. HUS gick över till ett helt nytt centraliserat remissystem i början av året och det uppstod en hel del problem i början, men med tiden har läget förbättrats.

– Det har också varit svårt att få ögonläkare till Borgå, men nu satsar man på nyrekrytering. Det tog också tid att få den nya ögonenheten vid Borgå sjukhus att komma i gång. Nu har det börjat rulla.

Ett mer permanent problem är överbeläggningen på vårdavdelningarna i Borgå sjukhus. Patientströmmarna måste effektiveras, sägs det i nämndens lista. Det innebär kortare vårdtider.

– En allt större del av vården måste i fortsättningen ske i patienternas hem, säger Hoffrén. Det är ju en nationell tendens att förskjuta en allt större del av vården till det egna hemmet.

– Jag sitter också som medlem i social- och hälsovårdsnämnden i Borgå och inser att kortare vårdtider på sjukhuset samtidigt innebär en större belastning på den kommunala hemsjukvården och hemvården.

Mer läsning