Majoriteten av eleverna mår bra – men covid-19 drabbar deras sociala nätverk

Flera nödvändiga satsningar på ungas välbefinnande har gjorts eller är på gång i Sibbo. Bild: Arkiv/KSF Media

Skolungdomarna i Sibbo har på sistone vållat rubriker om droger, slagsmål och flickornas psykiska illamående. Kommunen satsar på elevvården med en nyinrättad psykologtjänst och förebyggande drogarbete.

Ledande skolpsykolog Anne Salmela går igenom läget på det regelbundna teammötet med övriga anställda inom elevvården i Sibbo. På det stora hela bedömer kommunens skolpsykologer och kuratorer att läget...