Maj var varmast och vackrast

SOLIGT OCH VARMT. Det var inte mycket man behövde följa med regnradaren i maj. Det var rekordvarmt och så klart att årets maj var vackrast av alla månader under året sedan 1974. Bilden är från den japanskt inspirerade författarparken ovanför stadsbiblioteket. Bild: Egil Green

En så varm och vacker som maj 2018 har inte förekommit under mäthistoriens fyrtiofem år. I själva verket var maj den vackraste månaden någonsin och de heta dagarna uppvisade ett tangerat rekord. Maj blev helt enkelt en extra sommarmånad.

Med medeltemperaturen 14,6 grader överskrider årets maj normaltemperaturen på 10,7 grader med nästan fyra grader. Näst varmast var maj 2013 med 13,3 grader i genomsnitt och maj 2016 då vi hade medeltemperaturen 13,1 grader. 14,6 grader är en ovanligt hög temperatur och överskridet till exempel juni månads genomsnittstemperatur 6 gånger räknat från år 2000 och 17 gånger sedan 1974.

Ändå började månaden under bistra stjärnor, regnig och kall och med temperaturer på under 10 grader dagstid. Vi fick vänta till den 6 maj för att temperaturen skulle överskrida 15 grader men den stora förändringen mot värme skedde i mitten av maj då det noterades fyra heta dagar den 13–16 maj, följd av ytterligare tre heta dagar närmare slutet av månaden. Lika många heta dagar hade vi i maj 2014 men de inföll under slutet av månaden.

20-gradersstrecket uppnåddes den 11 maj, vilket är rätt normalt. Kallast var det natten till den 6 och 9 maj med +3 grader, varmast den 15 maj med en temperaturtopp på 29 grader. I mitten av maj var medeltemperaturen 12,8 grader så månadens andra hälft uppvisade en snittemperatur på 16,5 grader.

Orsaken till det varma, vackra vädret var så gott som stationära högtryck som avlöste varandra och höll de nordliga vindarna och lågtrycksfronterna från väst-sydväst i schack.

Rekordvackert och torrt

Ett väder med soligt och klara dagar för 81 procent denna maj är det högst noterade för alla månader under året och därmed en procentenhet högre än i juli 2006 då det var vackert för 80 procent. Normalt har vi vackert för 60 procent i maj.

Dagarna med minst 75 procent vackert i maj uppgick till 25 och de helt klara dagarna till 18. I början av maj hade vi två helt mulna dagar.

Regndagarna räknades till fyra och regnmängden till 12 millimeter (43 normalt). Lika torrt var det i fjol medan maj medan det föll så litet som 7 millimeter regn i maj 1988 och 4 millimeter år 1993.

Varmare vår än normalt

Vårens medeltemperatur blev 5,0 grader (4,2 normalt). Mars var med -4,7 grader kall och hela tre grader kallare än i genomsnitt. April hade en medeltemperatur på 5,2 grader, 1,2 grader varmare än normalt, medan maj var 3,9 grader varmare än i genomsnitt.

Sol- och klarväder i vår hade vi för 58 procent (51 normalt) fördelat så att det i mars var vackert för 48 procent, april för 45 procent och maj för 81 procent. Vackrare vårar har förekommit tre gånger. Senast skedde det 1993 då det var vackert för 66 procent, 1987 var det klart för 60 procent och 1983 för 61 procent.

Nederbördsdagarna i vår blev totalt 33 (36 normalt). Mars hade 15, april 14 och maj 4 dagar med nederbörd.

FAKTA

Majvädret

Medeltemperatur: 14,6 grader dvs. rekordvarmt.

I genomsnitt: 10,7 grader jämfört med 8,9 grader i fjol.

29

grader var den varmaste temperaturen i maj 2018.

Maj hade 7 heta dagar, tangerat rekord med maj 2014.

3

grader på plussidan var den kallaste temperaturen som uppmättes i maj.

Första gången som temperaturen var minst 20 grader var den 11 maj.

81

procent sol- och klarväder noterades i maj, vilket är vackrast någonsin sedan 1974. Normalt är maj vacker för 60 procent och i fjol var det 43 procent vackert i maj.

4

regndagar noterades i maj med en regnmängd på 12 millimeter jämför med normala 43 millimeter.

FAKTA

Vårvädret 2018

Medeltemperatur: 5,0 grader där genomsnittet är 4,1 grader i genomsnitt vilket var det som noterades i fjol.

Våren var vacker för 58 procent mot normala 51 procent, att jämföra med fjolårets 45 procent.

33

nederbördsdagar räknades in under våren mot normala 36. I fjol var regndagarna 37 under våren.